Przybyłe pątniczki przywitał ks. prał. Hieronim Mojżuk – kustosz rajgrodzkiego Sanktuarium. Następnie konferencję do kobiet wygłosił bp Romuald Kamiński z Ełku. Mówił o współczesnych zagrożeniach rodziny, niebezpieczeństwie ingerencji w sprawy dotyczące płci człowieka oraz negatywnych skutkach ideologii gender. „Poddawanie się tej ideologii prowadzi do zrównania wszystkich orientacji seksualnych, w tym homo i transseksualnych, jako nowych form pseudorodziny”- podkreślił prelegent.

Po konferencji rozpoczęła się modlitwa różańcowa, podczas której każda z osób prowadzących modlitwę zapalała świecę ustawiając ją przed ołtarzem w formie krzyża.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem bp. Kamińskiego. W homilii biskup pomocniczy diecezji ełckiej podkreślił znaczenie Dnia Pańskiego i potrzebę uczestnictwa w Eucharystii. Na zakończenie Eucharystii pątniczki dokonały aktu zawierzenia Matce Najświętszej.

Po agapie przygotowanej w ogrodach plebanii odbyła się Droga Krzyżowa prowadząca na sanktuaryjną Golgotę. Pielgrzymka zakończyła się błogosławieństwem i rozesłaniem.

Organizatorem wyjazdu 50-osobowej grupy był ks. Aleksander Dobroński, proboszcz z parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.

(alf)