W dniu uroczystości Patrona Metropolii białostockiej – św. Kazimierza Królewicza, Metropolita Białostocki przypomniał, że Kościół w Polsce jest bogaty w świętych kapłanów, wśród których wielu stało się także bohaterami narodowymi. Wspomniał ks. Ignacego Skorupkę, który zginął w bitwie 1920 r.; 26 księży zamordowanych w 1939 r. na „nieludzkiej ziemi”, spoczywających w Katyniu, Miednoje i Charkowie; św. Maksymiliana Kolbe; walczących i poległych w powstaniu warszawskim, wreszcie 108 męczenników II wojny światowej, wśród których znalazło się 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 kleryków, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 osób świeckich.

„Obecnie w naszej Ojczyźnie ok. 30 tys. kapłanów głosi Ewangelię i niesie duchowe wsparcie wiernym. Wielu księży pracuje także poza granicami Polski na misjach. Dziś wspomnę dwóch białostockich księży, którzy trwają ze swoimi wiernymi na Ukrainie zaatakowanej przez putinowską Rosję i deklarują, że ich nie opuszczą” – mówił.

„Niestety, zdarzały się «czarne owce», księża i zakonnicy odpowiedzialni za nadużycia seksualne wobec nieletnich. Kościół w osobach ostatnich papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka powiedział zdecydowane «nie» dla takich czynów i ich sprawców. Dla nich nie ma miejsca w szeregach kapłańskich” – stwierdził hierarcha.

„W dniu, kiedy Kościół w Polsce podejmuje pokutę i modlitwę za osoby zranione, pragnę z całą mocą powtórzyć za papieżem Franciszkiem: «Jeśli w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywania – który sam w sobie jest potwornością – to taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą powagą»”. I kontynuował: „Jako pasterz archidiecezji białostockiej w pełni identyfikuję się z taką postawą. Przypomniałem o tym podczas spotkań z duchowieństwem na początku października 2021 r. Mam nadzieję i ufam gorąco, że wszyscy księża w naszej archidiecezji przyjęli i w pełni zaakceptowali zasadę «zero tolerancji» dla krzywdzenia nieletnich”.

Abp Guzdek zwrócił uwagę, że dzięki wielu szkoleniom w zakresie prewencji i udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej wobec nieletnich, księża mają odpowiednią wiedzę i motywację, by pójść drogą wynikającą wprost z przyjęcia Ewangelii. „Wszyscy, zarówno duchowni jak i świeccy, musimy podjąć wszelkie środki praktyczne, które podpowiada nam zdrowy rozsądek oraz wskazania Kościoła, aby chronić «maluczkich». Nie wolno chronić dorosłych kosztem dzieci” – mówił.

Dziękował kapłanom, którzy pozostają wierni zobowiązaniom wynikającym z przyjętych święceń kapłańskich, za ich odpowiedzialną, pełną poświęcenia posługę duszpasterską wiernym archidiecezji.

Słowa wdzięczności skierował również do wiernych, którzy dostrzegają i doceniają pełną oddania posługę księży oraz wspierają ich dobrą radą i modlitwą.

Na koniec zachęcał do niepoddawania się zniechęceniu, gdyż „Pan oczyszcza swą Oblubienicę”: „Nie opierajmy się Bogu, ale współpracujmy z Nim w dziele oczyszczenia i nawrócenia. Z wiarą powtórzmy za psalmistą: «Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie»”.


Arcybiskup Metropolita w specjalnym w specjalnym piśmie zachęcił kapłanów, aby wraz z powierzonym sobie wiernymi w dniu dzisiejszym włączyli się w modlitwę, która jest formą duchowego towarzyszenia wszystkim pokrzywdzonym, zranionym, zmagającym się z konsekwencjami krzywd, których doznali. W parafiach całej archidiecezji zostaną odprawione nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Msze św. wynagradzające za popełnione grzechy

O godz. 17.15 w archikatedrze białostockiej odprawione zostanie nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji przebłagalnej za grzechy wykorzystania seksualnego nieletnich. Przewodniczył mu będzie ks. dr Tomasz Sulik, delegat Arcybiskupa Metropolity ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Białostockiej.