Na terenie parafii Matki Bożej Fatimskiej znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą bł. ks. Michała są to budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą oraz ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów oraz dom przy ul. Złotej 9, w którym wynajmował mieszkanie. W mieszkaniu tym ksiądz Michał Sopoćko przeżył niemal cały białostocki okres swego życia. Było to miejsce pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu.

Spotkanie na Szlaku rozpoczęto Eucharystią w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej, którą sprawował ks. kanonik Jan Grecki W homilii ksiądz proboszcz mówił o miłości, której dokonał Chrystus na drzewie krzyża za nas wszystkich, miłości przebaczającej, miłosiernej. W homilii wskazał, że to był początek Bożego Miłosierdzia, którego kult szerzył błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Ksiądz kanonik mówił o potrzebie zanurzenia się każdego człowieka w Miłosierdziu Bożym poprzez sakrament pokuty.

Zgromadzeni na nabożeństwie pielgrzymi modlili się przez wstawiennictwo Bł. Michała za alumnów seminarium, nowicjuszy zgromadzeń zakonnych, aby szli za Bożym wezwaniem oraz prosili o nowe powołania do stanu duchownego

Po Mszy Św. pątnicy wraz ks. Andrzejem Kozakiewiczem kustoszem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i ks. Janem Greckim wyruszyli, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego do kościoła Najświętszego Serca Jezusa.

Pielgrzymów na miejscu stacyjnym powitał ks. Witold Skrouba proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa, przypomniał on portrety wielkich orędowników Miłosierdzia Bożego: ks. Michała Sopoćki, Siostry Faustyny Kowalskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II.

Kolejne spotkanie na szlaku będzie miało miejsce 15 września 2013 r., rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Traugutta 25. Po Mszy Świętej nastąpi wspólnotowe przejście z modlitwą Koronki do kolejnego miejsca na szlaku.

Magdalena Raczkowska