Spotkania mają miejsce w kościołach i kaplicach stanowiących miejsca stacyjne na Szlaku. Terminy modlitwy w poszczególnych miejscach związane są z dniami upamiętniającymi jego narodziny dla nieba (15 dzień miesiąca) oraz ogłoszenie błogosławionym (28 dzień miesiąca).

Każdy etap rozpoczyna Msza św. w kościele stacyjnym, skąd pątnicy wspólnie wędrują do kolejnej stacji, z rozważaniem koronki do Bożego Miłosierdzia. Na Szlaku pielgrzymi modlą się, poznają życie i pracę ks. Michała oraz historię białostockiego wątku kultu Miłosierdzia Bożego.

Ksiądz Sopoćko mieszkał i działał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 r. do dnia śmierci – 15 lutego 1975 r. Przed jedenastu laty podczas uroczystej Eucharystii przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku został ogłoszony błogosławionym.

Szlak „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” istnieje już dziesięć lat. Z tej okazji Stowarzyszenie, kontynuując owocną współpracę z katolickimi wspólnotami z terenu miasta, zaprasza je do modlitwy na Szlaku i udziału w pielgrzymowaniu.

Dnia 28 maja, o godz. 18.00 w kościele pw. św. Rocha, pierwsze tegoroczne spotkanie na Szlaku rozpoczęła Eucharystia, celebrowana przez proboszcza parafii - ks. Tadeusza Żdanuka, ks. Tomasza Kozłowskiego, wikariusza oraz ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W trakcie homilii ks. proboszcz wspólnie z dziećmi pierwszokomunijnymi zastanawiał się, jak ludzkie zmysły pomagają poznać Pana Jezusa: wzrok pozwala zobaczyć tabernakulum, figurę Serca pana Jezusa w ołtarzu głównym, krzyż i hostię, która w czasie konsekracji staje się Ciałem Pana Jezusa, przyjmowanym w Komunii św., gołębicę nad prezbiterium, przedstawiającą Ducha Świętego; słuch, tak bardzo atakowany dziś zewsząd hałasem i szumem, jest potrzebny, gdy słuchamy słowa Bożego.

Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkich obecnych, także rodziców, by pójść śladami bł. ks. Michała Sopoćki i do modlitwy o jego kanonizację.

Po Mszy św. ks. Andrzej Kozakiewicz podziękował Bogu za wszelkie związki posługi ks. Michała z parafią św. Rocha i modlił się za przyczyną ks. Sopoćki, nauczyciela żywej wiary, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.

Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez kapłanów ks. Tadeusza Żdanuka i ks. Andrzeja Kozakiewicza wyruszyli spod Tablicy Smoleńskiej ul. Lipową i Rynek Kościuszki do bazyliki katedralnej.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozważania podczas pielgrzymowania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej.

Następne spotkanie na Szlaku odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w archikatedrze.