Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., celebrowaną przez ks. Wojciecha Demianiuka wikariusza Bazyliki Archikatedralnej, który powitał pielgrzymów słowami: „Wędrując dziś ulicami naszego miasta Śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki, będziecie głosić Boże Miłosierdzie”.

W homilii ks. Wojciech podkreślił, że od Wigilii Paschalnej do święta Zesłania Ducha Świętego wpatrujemy się w figurę Jezusa Zmartwychwstałego, unoszącego rękę, wskazującego w górę, w Niebo. (…). Często oczekujemy spektakularnych efektów wiary: zdrowia, rozwiązania problemów w naszej codzienności, podczas gdy Jezus Chrystus po to zmartwychwstał, po to przychodzi, by nam dać nam życie wieczne, by nas zbawić, dać radość w wieczności. Dlatego w uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa zadajmy sobie pytanie: jak ja wdrażam wiarę w mojej codzienności? (…) Wprawdzie w Niebie, jak mówi w swojej Ewangelii święty Jan, każdy z nas ma przygotowane mieszkanie, i Pan Jezus nas do Nieba zaprasza, nie daje nam go jednak jako nagrody, to jest nasz wybór, „tu i teraz”. Moja więź z Jezusem, mimo słabości i upadków, to droga do Nieba. Jezus nie wylicza nam upadków, dla Niego jest ważne nasze z nich powstawanie - kontynuował kapłan.

Niech więc rzeczywistość Nieba inspiruje nas codziennym życiu a Matka Boża pomaga i wspiera w osiągnięciu zbawienia, prosił ksiądz Wojciech Demianiuk.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce ze względu na swój charakter i znaczenie.

Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.

Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Obraz od momentu wprowadzenia do świątyni otoczony nieprzerwaną czcią wiernych, skupia w sobie kult Miłosierdzia Bożego w archikatedrze. W witrażach kaplicy znajdują się postacie św. Faustyny i bł. Michała.

Po Mszy św., nabożeństwie majowym i modlitwie w trzecim dniu Nowenny do Ducha Świętego, ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku modlił się wraz z wiernymi w intencji Kościoła w Polsce i w całym świecie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała.

Następnie pielgrzymi zebrali się w pobliżu kaplicy Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Jarosław Grzegorczyk, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, poprosił pątników o modlitwę w intencji kapłanów, którzy w tym dniu otrzymali święcenia właśnie tu, w Białostockiej Archikatedrze.

Następnie grupa pielgrzymów, prowadzona przez księży proboszczów: Jarosława Grzegorczyka i Andrzeja Kozakiewicza przeszła drugim odcinkiem szlaku Śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki, przez park obok pałacu Branickich, ulicą Mickiewicza, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ulicy E. Orzeszkowej.

W drodze śpiewano pieśni poświęcone Błogosławionemu: „Sługo miłosierdzia” i „Błogosławiony Księże Michale” oraz odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i dziesiątek różańca „Ustanowienie Eucharystii” w intencji nowo wyświęconych kapłanów. Modlitwę prowadzili członkowie Kół Żywego Różańca. Od czasu 10. rocznicy beatyfikacji ks. Sopoćki, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymowaniu oraz prowadzenia modlitwy w trakcie wędrówki ulicami Białegostoku różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

U celu wędrówki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. kanonik Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich na kolejny etap pielgrzymki w dniu 15 czerwca, który zacznie się Mszą św. w tym miejscu, o godz. 18.00.

Terminy spotkań na Szlaku Białostockimi śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki są dniami upamiętniającymi narodziny dla nieba księdza Sopoćki (15. dzień miesiąca) oraz ogłoszenia błogosławionym (28 dzień miesiąca).