„Tu, w bazie Orle Gniazdo kształtujecie swoje charaktery. Tu poznajecie drogę do świętości bł. ks. Wincentego Frelichowskiego, waszego patrona. Tu spotykacie się między sobą i z Bogiem. Bądźcie podobni do orłów jako prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa” – zachęcał Biskup Ełcki. „Jeśli On będzie dla was najważniejszy, spełnią się w waszym życiu słowa dzisiejszego psalmu o szczęśliwych, którzy pokładają ufność w Bogu. Prawdziwe szczęście będzie w waszych sercach, szczęście życia ziemskiego i tego wiecznego” – mówił.

Bp Mazur podziękował harcerzom za to, że wielokrotnie mógł gościć w bazie, w której zawsze doświadczał atmosfery wspólnoty, radości i gdzie chętnie wraca. Swoją wdzięczność wyraził zwłaszcza jej założycielom, którzy przed dziesięcioma laty „zaufali Bogu i użyli wszystkich swoich sił i talentów, aby pomimo trudności baza powstała” oraz księżom kapelanom, którzy od lat duchowo towarzyszą przybywającej tu młodzieży.

Podczas uroczystości rocznicowych Biskup Ełcki został uhonorowany Odznaką Wielką Bazy Orle Gniazdo. Wraz z nim odznakę otrzymali ks. hm. Aleksander Dobroński, ks. hm. Tadeusz Białous i ks. prał. Hieronim Mojżuk, proboszcz z Rajgrodu. Przybyli goście: przedstawiciele nadleśnictwa, policji, straży pożarnej, władz samorządowych oraz Towarzystwa Miłośników Rajgrodu otrzymali podziękowania za pomoc okazywaną przy modernizacji i funkcjonowaniu bazy.

Harcerze w podzięce Bogu oraz Matce Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin złożyli także na ręce ks. Mojżuka, kustosza sanktuarium przyznawane na bazie odznaki jako wotum dla Matki Bożej.

Przy wieczornym ognisku kilkoro harcerzy złożyło swoje ślubowania harcerskie lub instruktorskie.

Baza harcerzy archidiecezji białostockiej i diecezji ełckiej ma charakter ekumeniczny, gdyż co roku przybywa tu także młodzież wyznania prawosławnego. Jak mówi Marian Podlecki, współzałożyciel Orlego Gniazda, nadleśniczy z Rajgrodu, „spotykają się tu biskupi wyznania katolickiego i prawosławnego i wspólnie młodzież tych dwóch wyznań modli się. Są tu symbole religijne nie tylko katolickie, ale również prawosławne. Jest ołtarz polowy, a od pięciu lat stoi kapliczka prawosławna, którą tworzą dwa pnie zrastające się na jednej skale” – wyjaśnia.

„Od samego początku na nasze obozy harcerskie przyjeżdżała Marta Całpińska. Dziesięć lat temu była tu jedyną prawosławną harcerką. Dziś jest drużynową 50. Białostockiej Drużyny Harcerskiej, pierwszej drużyny złożonej tylko z prawosławnych harcerzy” – mówi nadleśniczy. „W 2010 r. przyjechała tu niewielka grupa prawosławnych, rok później już prawie cały obóz” – dodaje.

Baza harcerska Orle Gniazdo powstała w 2003 r. dzięki wspólnej inicjatywie ks. Aleksandra Dobrońskiego, ks. Tadeusza Białousa i Mariana Podleckiego. Miejsce wybrane wówczas na obozy dla harcerzy to teren przylegający do lasu, w odległości ok. 100 m od jeziora. Niegdyś służyło jako ogród dla miejscowych pracowników leśnych. Zostało nazwane „Orlim Gniazdem”, gdyż na tym terenem często przelatują orły, które w okolicach maja swoje gniazda.

Dzięki życzliwości wielu osób, w sposób szczególny leśników, baza zmieniała się na coraz bardziej okazałą. 16 lipca 2005 r. bp Jerzy Mazur uroczyście poświęcił kaplicę pw. bł. ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego. Dnia 27 sierpnia 2007 r. w bazie odbył się zlot harcerzy z archidiecezji białostockiej i diecezji ełckiej z okazji 100-lecia skautingu. 3 sierpnia 2010 r. w Orlim Gnieździe odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia upamiętniającego polskich oficerów - żołnierzy Wojska Polskiego, Funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji, leśników oraz inteligencji polskiej, zamordowanych w Katyniu, Twerze oraz Charkowie. Równocześnie upamiętniono ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Gościem honorowym na uroczystościach była Prezydentowa Karolina Kaczorowska, która przybyła wraz z córką Alicją Jankowską - harcmistrzem działającym w środowiskach polonijnych.

Częstymi gośćmi w bazie Orle Gniazdo są biskupi białostoccy, ełccy i łomżyńscy. Drukrotnie gościł tu Abp Gerhard Ludwig Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W bazie ponadto przebywali tacy goście jak śp. Kard. Józef Glemp Prymas Polski, Abp Henryk Hoser czy prawosławny Abp Jakub.

Co roku w okresie wakacyjnym w bazie odbywa się kilka turnusów, na których od 300 do 600 osób spędza wakacje „po harcersku”. W bazie Orle Gniazdo mają również swoje obozy drużyny strzeleckie, jak również rodziny osób niepełnosprawnych, których opiekunem jest ks. Włodzimierz Gałązka z Warszawy.