Rozpoczynając homilię Bp Ciereszko przywołał słowa z czytań Mszy Krzyżma, które ukazują „czym jest kapłaństwo, to od Starego Przymierza, po kapłaństwo Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana”.

Kapłaństwo, tłumaczył biskup, jest Bożym darem. Jest też służbą w rozdzielaniu łask zbawczych Najwyższego i Wiecznego kapłana Jezusa Chrystusa i zanoszeniu dobrej nowiny ubogim, służbą Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Hierarcha podkreślał, że liturgia Mszy Krzyżma jest podziękowaniem Bogu za dar powołania i kapłaństwa oraz za łaskę i owoce służby Bogu w kapłaństwie.

Rzeczywistość kapłaństw łączy się nierozerwalnie z Eucharystią, w której sam Chrystus stał się „kapłanem składającym ofiarę, i żertwą składaną Bogu za nas. Tak przyprowadził zagubioną ludzkość do Boga”. „Dlatego ustanawiając kapłaństwo Nowego Przymierza, mógł powiedzieć: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, … za was wydane. … Bierzcie i pijcie to jest Krew Moja za was wylana». I dlatego też, każdy Jego kapłan, i tylko kapłan, może powtarzać te słowa, «Ciało Moje», «Krew Moja», utożsamiające z tajemnicą Jezusa i Jego Ofiary, by zbawcza Jej moc, ogarniała lud Boży” – mówił Bp Ciereszko.

Wyjaśniał, że na wzór Chrystusa kapłani mają nieustannie dawać siebie w ofierze Bogu, poprzez „modlitwę, Eucharystię, sakramenty święte, głoszenie Słowa Bożego, katechezę - za katechizowanie, po cierpliwe wysłuchanie, poświęcenie czasu, ludzkie zachowanie, towarzyszenie w biedzie czy cierpieniu, zmartwienie się z powodu apostazji parafianina, czy przyjęcie trudnego słowa, uwagi, a może nawet i obelgi”.

„Kapłaństwo jest miłością Serca Jezusowego - mówił biskup przywołując słowa św. Jana Vianeya - która najpierw sam Chrystus nas obdarza, a potem pragnie byśmy tę miłość Mu okazali, miłość, która dziś objawia się wobec tych, do których On nas posyła”.

Odnosząc się do hasła przezywanego roku duszpasterskiego: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” oraz do tegorocznego Listu biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek, zachęcał do odnowienia piękna celebracji Eucharystii, pogłębienia jej przeżywania i owocniejszemu pełnieniu posługi. „Celebrowanie Eucharystii przypomina istotę naszego posługiwania i jest sercem naszej kapłańskiej tożsamości. (…) Eucharystia jest dla nas wszystkich szkołą tej głębokiej miłości, jaką Chrystus objawił nam na krzyżu, wypełniając wolę Ojca. Dlatego kapłan, składając ofiarę Chrystusa, staje się, podobnie jak On, kapłanem i ofiarą – sacerdos et hostia” – napisali biskupi.

„Złączmy się zatem w tym dziękczynieniu w naszej wspólnie sprawowanej Eucharystii i wołaniu, prośbie, abyśmy dorastali do tych wielkich nobilitujących nas wyróżnień, jakie płyną z uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusowym. Prośmy byśmy byli wierni misji kapłańskiej, chronili naszymi postawami, pięknem życia kapłańskiego, dobre imię kapłanów. Byśmy byli prawdziwie sługami Boga i ludu Bożego” – prosił zgromadzonych Bp Ciereszko.

Powierzył modlitewnej pamięci uczestników liturgii zmarłych kapłanów oraz intencję nowych powołań do kapłaństwa. Zachęcał także kapłanów do szczególnej modlitwy w intencji powierzonych ich posłudze wiernych.

Mszę św. po przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki, wraz z Abp. Seniorem Edwardem Ozorowskim koncelebrowali przedstawiciele duchowieństwa. Podczas liturgii kapłani odnowili swoje przyrzeczenia z dnia święceń. Zostały poświęcone oleje święte: olej Krzyżma św., olej chorych i katechumenów, które kapłani poszczególnych parafii mogli odebrać po zakończonej celebracji.

Tradycyjnie podczas Mszy Krzyżma wśród księży zbierane były ofiary na tacę na potrzeby archidiecezjalnej Caritas. Tegoroczna zbiórka została przeznaczona na koncentratory tlenu dla chorujących na koronawirusa.

Kapłani i wierni mogli uczestniczyć w liturgii za pośrednictwem serwisu internetowego ArchiBial MEDIA.

Do archidiecezji białostockiej inkardynowanych jest obecnie 415 kapłanów, z czego blisko 40 posługuje poza granicami Polski, m.in. we Włoszech, Francji, Irlandii Płn., Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Ukrainie, USA oraz na misjach w Peru, w Papui Nowej Gwinei, na Kubie i w Kazachstanie.