Czcigodni Księża Proboszczowie parafii w strefie nadgranicznej

Z serca dziękuję za kapłańską postawę i dojrzałość duszpasterską w tym trudnym czasie kryzysu migracyjnego na granicy polsko–białoruskiej. Odwiedzając tereny przygraniczne przekonałem się, że zasiane w sercach naszych wiernych Boże Słowo wzrasta i wydaje piękne owoce. Wasi parafianie w duchu Chrystusowej miłości żywią, pomagają i wspierają uchodźców, realizując słowa naszego Mistrza: „wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Składam im za to serdeczne podziękowanie.

Słowa otuchy i duchowego wsparcia kieruję również do funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Wiem, że pełnią oni służbę w wyjątkowo trudnych warunkach, pod presją opinii publicznej. Zachowując wrażliwość swoich serc realizują jednak to, do czego zobowiązali się składając przysięgę wojskową bądź ślubowanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy strzegą bezpieczeństwa naszych granic, jak też ich rodziny, które dzielnie pomagają im dźwigać krzyż codziennych obowiązków.

Zachęcam do modlitwy o jak najszybsze ustanie kryzysu i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Abp Józef Guzdek
Metropolita Białostocki