W uroczystościach uczestniczył bp Henryk Ciereszko, który przewodniczył Mszy św. w kościele parafialnym oraz dokonał poświęcenia i odsłonięcia tablicy i pomnika. W modlitwie, wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi, uczestniczyli także: ks. prał. Tadeusz Krahel, historyk z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, który wygłosił homilię, proboszczowie ks. Aleksander Dobroński z par. pw. św. Faustyny i ks. Leszek Czerech z par. pw. NMP Nieustającej Pomocy oraz księża z parafii pw. Zwiastowania NMP - ks. proboszcz Adam Snarski, ks. kan. Władysław Ciereszko i ks. Paweł Zalewski. Obecni byli też harcerze i harcerki z 137. Białostockiej Drużyny Harcerskiej "Fiat".

W homilii ks. Tadeusz Krahel mówił o Najświętszej Maryi jako o Tej, której Polacy polecali się z wiarą i ufnością. Mówił też o wydarzeniach upamiętnionych na tablicy: " Dziś - ukochani - w to święto Maryjne - w naszej świątyni - wspominamy żołnierzy września 1939 r. - 42 Pułku Piechoty, a zwłaszcza tych z Batalionu Marszowego, którzy tu na terenie wsi Bagnówka, formowali się i szykowali do obrony Białegostoku. To tu - jak czytamy na tablicy, która po Mszy św. będzie odsłonięta - w dniu 8 września w czasie uroczystego nabożeństwa - żołnierze batalionu marszowego otrzymali rozgrzeszenie na wypadek śmierci od kapelana katolickiego oraz prawosławnego i luterańskiego. Za kilka dni bowiem ruszyli bronić przed Niemcami Białegostoku. Ten batalion zajął miejsca od cmentarza św. Rocha po szosę do Żółtek i dzielnie walczył z najeźdźcą. Potem musiał się wycofać w kierunku Wołkowyska, następnie zmierzał w stronę Wilna, ale z powodu zajęcia w dniu 19 września tego miasta przez wojska sowieckie - na stacji Landwarów oddział został rozwiązany. Różne były losy żołnierzy tego Batalionu Marszowego 42 Pułku Piechoty. Część z nich znalazła się w dołach Katynia i innych miejsc sowieckiej kaźni. Dziś czcimy ich pamięć, upamiętniamy tą tablicą, która ma już swoją historię. Ufundowana została w 50-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej przez społeczeństwo Białegostoku i ostatecznie znalazła tu godne miejsce przy kościele. Czcimy ich pamięć nade wszystko modlitwą, tą Mszą św. za nich, aby Bóg Miłosierny przyjął ofiarę ich życia i nagrodził życiem wiecznym".

Tablicę została wykonana w 1989 r. Przez ponad ćwierćwiecze była ona przechowywana w nieistniejącej już szkole podstawowej w Bagnówce. Krzyż i orła na pomniku wykonał Józef Dolida według projektu Barbary Żywolewskiej. Napis umieszczony na tablicy głosi: "Pietrasze i Bagnówka były terenami organizowania Batalionu Marszowego 42pp. Tu 8 września miejscowi kapłani: katolicki - Antoni Zalewski, prawosławny - Piotr Gutkiewicz i ewangielicki - Teodor Zirkwitz udzielili żołnierzom rozgrzeszenia articulo mortis. Nocą z 8 na 9 września Batalion pod dowództwem por. Ignacego Stachowiaka dotarł na Wysoki Stoczek. Zajął stanowiska bojowe od Cmentarza św. Rocha po Szosę Żółtkowską. Bronił Białegostoku przed Niemcami od 13 do15 IX. Wycofał się na rozkaz, by w szyku zwartym przejść przez miasto. Dotarł do Wołkowyska 17 IX, następnie przez Lidę do Wilna. W Landwarowie 19 IX 1939 r. Batalion zakończył szlak bojowy. W 50 rocznicę września Społeczeństwo Białegostoku". Inicjatorami umieszczenia tablicy na terenie kościoła parafialnego pw. Zwiastowania NMP są mieszkańcy Bagnówki.