Po drogach ludzkiego życia prowadził uczestników spotkania Jerzy Binkowski, psycholog, poeta, aktor i reżyser. Mądre słowa pana Jerzego, przeplatane poetyckimi  słowami własnej poezji, poezji Joanny Kulmowej, Czesława Miłosza, wprowadziły seniorów w szczególny wymiar życia ludzkiego.

Zatrzymanie nad sensem codziennego życia, wartość podstawowych relacji, światło wiary i doświadczenie Boga pozwoliło wejść w szczególny duchowy wymiar ludzkiej egzystencji. Pan Jerzy podzielił się również doświadczeniem swojego życia, swojej wiary i przeżywanej pobożności. Szczególnie ciekawe stało się poznanie osobistych doświadczeń pana Binkowskiego w przygodzie tworzenia libretto do „Kantaty przemienienia”, które premiera miała miejsce niedawno w białostockiej Katedrze.

Duchowa i artystyczna wrażliwość Autora, wewnętrzne umocnienie i doświadczenie obecności Boga, kulisy i emocje związane z trudem tworzenia, stały się szczególnie cennym doświadczeniem również uczestników spotkania Naszego Klubu. Wyjątkowo ważnym wskazaniem stało się określenie naszej wiary, która jest „ku”, czyli stającą się, rozwijającą, dynamiczną, ciągle zmieniającą się. Takie osobiste przeżycie szczególnie ubogaciło uczestników spotkania i zachęciło do podzielenia się również osobistymi duchowymi doświadczeniami.

Kolejne spotkanie Naszego Klubu będzie miało miejsce 10 grudnia 2013 roku o godz. 11.00 w sali nr 12 za białostocką katedrą i będzie poświęcone - "Tradycjom i zwyczajom Podlasia". Nasz Klub jest oddolną inicjatywą, która znalazła swoje miejsce w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Białostockiej i jest adresowana do osób dojrzałych, seniorów, do tych które mają przynajmniej 40 lat życia za sobą.

ks. Józef Kozłowski