15-087 Białystok
ul. Kościelna 1A

tel.: 85-665-24-05

e-mail: lp.laibihcra@aidem

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.00


Zadaniem Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej jest organizacja i koordynowanie działań dotyczących środków społecznego przekazu Archidiecezji Białostockiej oraz współpraca z innymi mediami. Centrum kieruje dyrektor.

Do szczególnych zadań Centrum należy prowadzenie biura prasowego Archidiecezji w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym Kurii oraz korespondentami KAI, prowadzenie archiwum medialnego, prowadzenie strony internetowej Archidiecezji, współpraca ze środowiskiem dziennikarskim.

Dyrektor
Ks. Jarosław Jabłoński

Administrator serwisu
Zbigniew Łaszcz

Redaktor, fotograf, korespondent KAI
Teresa Irena MargańskaArchidiecezjalne środki komunikacji społecznej

Archidiecezjalne środki komunikacji społecznej oraz programy przygotowywane dla innych mediów przez przedstawicieli Archidiecezji mają na celu przekazywanie wiadomości z życia Kościoła lokalnego, a równocześnie formowanie wiernych do życia według chrześcijańskich wartości.


CENTRUM INFORMACJI I ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

Od 2008 r. istnieje Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej. Zadaniem Centrum jest organizacja i koordynacja działań dotyczących środków społecznego przekazu Archidiecezji Białostockiej oraz współpraca z innymi mediami. Do szczególnych zadań Centrum należy prowadzenie biura prasowego Archidiecezji w ścisłej współpracy z rzecznikiem prasowym Kurii oraz korespondentami KAI i Radia Watykańskiego, prowadzenie archiwum medialnego, organizacja sieci informatorów dekanalnych i współpraca z nimi, prowadzenie strony internetowej Archidiecezji.

SERWIS INTERNETOWY ArchiBial.pl

Pierwsza oficjalna strona internetowa Archidiecezji Białostockiej powstała w 1998 r. Od roku 2009 funkcjonuje ona jako serwis internetowy www.ArchiBial.pl. Każdego dnia odwiedza ją ok. 6 tys. internautów, a rocznie blisko 1,5 mln. Ponad 61% użytkowników stanowią osoby w wieku od 18 do 34 lat. Do tej pory stronę odwiedziły osoby z 77 krajów, z czego najwięcej, oprócz Polski, z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Kenii, Belgii, Francji i Kanady. Na stronie tej, oprócz informacji ogólnych o Archidiecezji, instytucjach diecezjalnych, znajdują się też zapowiedzi przyszłych wydarzeń znajduje się bogaty serwis internetowy i multimedialny. Strona zawiera informacje o życiu lokalnego Kościoła, przedstawia posługę pasterską Arcybiskupa Metropolity, Biskupa pomocniczego i Arcybiskupa Seniora, pracę urzędów kurialnych i inicjatywy poszczególnych duszpasterstw, działalność Caritas Archidiecezji, a także grup i ruchów kościelnych.

ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO ŚW. JERZEGO

W 2009 r. Arcybiskup Metropolita powołał Archidiecezjalne Wydawnictwo św. Jerzego. Do tej pory nakładem wydawnictwa ukazało się ponad 80 pozycji książkowych w łącznym nakładzie ponad 100 tys. egz., płyta CD i koncert na płycie DVD. Wydawnictwo prowadzi dystrybucję, przede wszystkim poprzez katolicką Księgarnię św. Jerzego, publikacji o tematyce teologicznej, pedagogicznej, pomocy duszpasterskich, książek dla dzieci, poezji itp. Bestselerem wydawnictwa okazał się wydany już trzy razy Dziennik bł. ks. Michała Sopocki, którego nakład osiągnął 8 tys. egz., wydana dwukrotnie w nakładzie 4 tys. książka Święci Białegostoku, książka dla dzieci Las uczy nas, z ponad 2 tys. nakładem oraz książka autorstwa abp. Edwarda Ozorowskiego pt. Credo. Taka jest nasza wiara, która w ponad 8 tys. nakładzie w Roku Wiary trafiła do wszystkich bierzmowanych Archidiecezji. Dyrektorem Wydawnictwa jest ks. Jarosław Jabłoński.

„DROGI MIŁOSIERDZIA”

Pismo ukazuje się od 20 lat. Wydawane jest w nakładzie 4,5 tys. egzemplarzy i dociera do wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej. Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce z roku 2012 czytane jest przez 8% populacji Archidiecezji, liczącej blisko 350 tysięcy wiernych (28 tys. osób). Na łamach miesięcznika zamieszczane są materiały z życia Kościoła katolickiego na terenie Archidiecezji, poruszana jest tematyka zarówno religijna, jak też społeczna, edukacyjna i kulturalna. Pismo spotyka się z niesłabnącym od lat zainteresowaniem wśród czytelników. Nowoczesna i estetyczna szata graficzna przyciąga uwagę, a dobrej jakości papier, pozwala na częste powracanie do materiałów zawartych w czasopiśmie. Magazyn skierowany jest głównie do rodzin, jednak cieszy się uznaniem zarówno osób świeckich z terenu Archidiecezji, jak i duchownych. Autorami materiałów są dziennikarze związani z Białymstokiem oraz autorytety z wielu dziedzin nauki, edukacji i sztuki. Współtworzą je także czytelnicy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, bądź też przekazują relacje ze swoich parafii, wspólnot i środowisk. Redaktorem naczelnym miesięcznika jest ks. Jarosław Jabłoński.


ARCHIDIECEZJALNE „RADIO i”

Powstałe w 2010 r. Archidiecezjalne „Radio i” łączy przyjemność słuchania najlepszej muzyki z informacjami ze świata, kraju, a przede wszystkim regionu i Archidiecezji. Program wzbogacany jest audycjami poradnikowymi oraz rozmowami z ciekawymi gośćmi. Dziennikarze tego radia cenią kulturę słowa, rzetelność przekazywanych informacji, praktyczny aspekt emitowanych poradników i nade wszystko dbają kontakt ze słuchaczami. Pomiędzy godz. 6.00 a 22.00 „Radio i” co godzinę podaje pełne serwisy informacyjne z kraju i ze świata.
Podejmowane w „Radiu i” tematy sugerują sami słuchacze. Niektóre z programów współtworzone są przez odbiorców, inne starają się odpowiedzieć na pytania przez nich stawiane, dlatego w kontakcie ze słuchaczem wykorzystywane są: specjalna linia telefoniczna, bramki sms-owe, maile oraz portale społecznościowe.
Chrześcijańską refleksję zapewniają programy typowo religijne, takie jak: Ewangeliarz (prezentujący liturgię słowa bieżącego dnia), Słowo Życia (stanowiące krótki komentarz do Ewangelii), Patron Dnia (w którym przedstawiana jest osoba wspominanego patrona) czy też, emitowana codziennie o godzinie 15.00. Godzina Bożego Miłosierdzia. Czas między serwisami informacyjnymi i audycjami wypełnia muzyka rozrywkowa.

Magazyn katolicki „Ewangelia i Życie”

W Polskim Radiu Białystok cotygodniowo emitowany jest Magazyn katolicki „Ewangelia i Życie”. W audycji prezentowane są fakty z życia Kościoła w Polsce, na świecie i Archidiecezji Białostockiej, jest w niej słowo Boże i komentarz do Ewangelii.