W zorganizowanym z tej okazji wernisażu uczestniczyło ponad 100 osób z Metropolitą Białostockim Abp. Edwardem Ozorowskim na czele i przy udziale gościa specjalnego, kustosza Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w Warszawie, Filipa Frąckowiaka.

Obecnych powitał i wstępnie zapoznał z ideą wystawy dyrektor AMAB, ks. Tadeusz Kasabuła. Filip Frąckowiak w krótkim wystąpieniu przybliżył słuchaczom kolejne etapy kształtowania się ekspozycji, z akcentem na prowadzoną na jej potrzeby kwerendę archiwalną. Przybliżył postać twórcy „Izby”, ostatniego więźnia politycznego PRL-u, śp. prof. Józefa Szaniawskiego, jego zmagania o wojskową rehabilitację Pułkownika i o należne mu miejsce w świadomości historycznej narodu polskiego.

Ekspozycja składa się z 20 plansz i prezentuje życie płk. Ryszarda Kuklińskiego i jego samotną misję powstrzymania, przy pomocy Stanów Zjednoczonych, wojennych planów Związku Sowieckiego w latach 70. i 80. XX w., według których terytorium Polski stałoby się nuklearnym pobojowiskiem, a jej ludność skazana na biologiczną zagładę. Temu scenariuszowi, przy pomocy USA, zapobiegł płk Kukliński, przekazując przez niemal 20 lat wywiadowi Stanów Zjednoczonych ok. 40 tysięcy tajnych akt dotyczących planowanej wojny.

Na wystawie zaprezentowano ponad sto fotografii i kopii dokumentów, w tym mapy sztabowe planów ataku Układu Warszawskiego na zachód Europy oraz dokumenty prezentujące uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej eksponowane na co dzień w Izbie Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w Warszawie. „To wystawa poświęcona ostatniemu żołnierzowi „wyklętemu” i jednocześnie pierwszemu polskiemu oficerowi w NATO” – zaznaczył Frąckowiak.

Podczas wernisażu Dariusz Piontkowski, poseł na Sejm RP, mówił o perspektywach upamiętnienia osoby i dzieła Pułkownika w naszym mieście poprzez lokalizację miejsca (pomnika) ku jego czci, podziękował poszczególnym osobom za dotychczasowe wsparcie tej inicjatywy i wskazał na szczególne zaangażowanie w sprawę prof. Janiny Moniuszko-Jakoniuk.

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 48 do dnia 2 października br. w dni powszednie (z wyjątkiem soboty), w godz. 9.00-13.00 (w środy w godz. 13.00-17.30).

Opiekunowie grup zorganizowanych proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny (85 732 40 40) celem ustalenia godzin zwiedzania także poza czasem udostępniania zbiorów archiwalnych i muzealnych (8.00-15.00, środy: 10.00-17.00). Wstęp wolny!