Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się Diecezjalne Caritas w Polsce szansę na lepszą przyszłość.

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Polacy nabywając je, wspierają dzieci z ubogich rodzin z terenu swojej parafii lub diecezji. Dzięki niej corocznie wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

Od roku 2000 akcja jest realizowana przez trzy wyznaniowe organizacje charytatywne, Caritas (Kościół katolicki),Eleos (Kościół prawosławny) oraz Diakonię (Kościół Ewangelicko-Augsburski), aby wspólnie działać w jednym celu – poprzez promocję wigilijnej świecy pomagać dzieciom.


Białostocka inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbędzie się w niedzielę 27 listopada o godz. 12.00 przy dolnym kościele św. Kazimierza – plac przy ul. Berlinga.
Zobacz szczegółowy program.

Spotkaniu towarzyszyć będą występy chórów, zespołów, schól oraz orkiestry. Będzie także wspólnie ubierana choinka. W czasie koncertu wolontariusze Caritas i ŚDM będą rozprowadzać wigilijne świece. Caritas zachęca także do wysyłania charytatywnych sms-ów na  nr 72052 z hasłem METANOIA, (koszt 2,46 z VAT).

W tym roku Caritas Archidiecezji Białostockiej przygotowała blisko 30 tysięcy świec. Można je będzie nabyć we  wszystkich parafiach archidiecezji oraz w siedzibie Caritas przy ul. Warszawskiej 32. W dystrybucję świec zaangażowani są wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.Pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, zrodził się w ośrodku pomocy dla dzieci niepełnosprawnych w Rusinowicach w 1993 r. na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych, któremu przewodniczył ks. Marian Subocz, ówczesny i obecny dyrektor Caritas Polska. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w burzliwych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych. Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata.

Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja.

Inicjatywa corocznie spotyka się z życzliwym odzewem. Liczba świec rozprowadzanych w parafiach przez Caritas Diecezjalne rosła od 260 tysięcy w 1994 roku do 4,5 mln w 2003 roku. Obecnie Caritas rozprowadza w Polsce ok. 3 mln świec.

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.