Metropolita Białostocki przypomniał, że istota życia konsekrowanego jest „całkowicie oddanie się Bogu, na zawsze, bez oglądania się wstecz. To oddane jest odpowiedzią na Jego miłość, za które otrzymacie wieczną nagrodę” – podkreślał.

Arcybiskup życzył przybyłym na wspólną modlitwę nieustannego zaufania i wiary w Bożą opiekę oraz radości płynącej ze służby ludziom. „Wnoście radość w życie innych ludzi, gdyż oni tak bardzo na to czekają i tak bardzo tej Bożej radości potrzebują. Niech Pan daje wam tę radość, ale także zrozumienie i światło, by moc rozeznawać i odpowiadać na potrzeby archidiecezji białostockiej, tak, by mogła stawać się ona przykładem dla innych kościołów lokalnych” - dodał.

Świąteczną liturgię rozpoczęło poświęcenie świec gromnicznych i uroczysta procesja do ołtarza. Podczas homilii odczytany został list biskupów na Dzień Życia Konsekrowanego. Następnie siostry zakonne, księża i pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu wszystkich zgromadzonych osób konsekrowanych podziękowania i słowa wdzięczności wobec abp. Edwardowa Ozorowskiego, koncelebrującego abp. Seniora Stanisława Szymeckiego, ks. prał. Henryka Żukowskiego, wikariusza biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz salezjanina z Rózanegostoku, ks. Adama Wtulicha - spowiednika i rekolekcjonisty wyraziła s. Paulina Mieleszkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Przełożona domu przy ul. Stołecznej w Białymstoku zapewniła o duchowej łączności z werbistą, o. Feliksem Kubiczem, który przebywa w szpitalu. „On, także w swoim cierpieniu pamięta o nas. Jesteśmy mu wdzięczni za radość, jaką zawsze wnosił w nasze spotkania” – mówiła, dziękując jednocześnie wszystkim kapłanom i braciom, z którymi na co dzień siostry współpracują.

Ks. prał. Żukowski zapewnił o radości z towarzyszenia osobom konsekrowanym w ich oddaniu życia Bogu. Podziękował Abp. Ozorowskiemu za przewodniczenie Mszy św., Abp. Seniorowi oraz koncelebrującym kapłanom za wspólną modlitwę.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje około 180 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich. Poza tym są 3 zakony męskie oraz wiele wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości. Księża werbiści prowadzą dom rekolekcyjny św. Kazimierza w Kleosinie, a salezjanie , oprócz parafii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Od niedawna w Białymstoku prowadzona przez ojców jezuitów Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.