„Konkurs Aktywna Parafia stał się okazją do podsumowania w gronie Rady Parafialnej i całej wspólnoty parafii pewnego etapu drogi, który jest za nami. Mogliśmy podsumować nasze działania w rożnych przestrzeniach naszej działalność, takich jak pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna, działalności wspólnot parafialnych, podejmowanych inicjatyw ewangelizacyjnych, codziennego życia liturgicznego, aktywności sportowej, wspólnych wyjazdów, edukacji zdrowotnej czy też wykorzystania możliwości cyfrowych w parafii” – podkreśla ks. Kobeszko.

„W naszej wspólnocie często powtarzamy: «Gdzie mama, tam dom», a dom to relacje. To pokazuje, że mimo trudu budowy świątyni potrafimy budować żywy Kościół, pełen radości, nadziei i wzajemnej życzliwości” – mówi.

Wyróżnienie w postaci drugiego miejsca i otrzymanie nagrody przyznawanej przez Dyrektora Caritas Polska za działalność charytatywną jest dla wszystkich parafian radością, którą mogli celebrować w gronie 130 osób, które wybrały się na wspólny wyjazd do Warszawy, a następnie w niedzielę w całej wspólnocie parafialnej.

„To wyróżnienie wszystkich parafian, bowiem zaangażowanie – nawet najmniejsze – każdego z nas w różnych dziedzinach czyni naszą wspólnotę na swój sposób wyjątkową. Z rozmów z parafianami wiem też, że jest to jednocześnie pewien impuls, swoista zachęca do dalszego działania i kreatywnego szukania kolejnych inicjatyw, które moglibyśmy razem podjąć. To będzie najwspanialszą nagrodą, gdy to, co udało nam się zrobić, stanie się inspiracją do dalszych działań nie tylko w naszej parafii, ale też w innych wspólnotach. Osobiście największą nagrodą dla mnie, jako proboszcza, podczas spotkania finałowego był widok naszej bardzo licznej wspólnoty, która chce spędzać czas razem i dobrze czuje się w swoim gronie” – zaznacza ksiądz proboszcz.

Finał konkursu Aktywna Parafia 2024 odbył się w Szkole Podstawowej Niepublicznej nr 74 przy ul. Smoleńskiego 31 na warszawskich Bielanach. Uczestniczyło w nim dziewięć spośród dziesięciu parafii zakwalifikowanych do ścisłej czołówki.

Celem konkursu organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej było wyłonienie wspólnoty, która w sposób najbardziej aktywny podejmuje inicjatywy ewangelizacyjne, społeczne, duszpasterskie, charytatywne i sportowe.

Zwycięzcą, jak co roku, jest parafia, która uzyska najwięcej punktów na każdym z etapów: podczas eliminacji do finału, prezentacji wspólnoty oraz zawodów sportowych.

Biskup Rafał Markowski, reprezentujący na wydarzeniu patrona konkursu - Konferencję Episkopatu Polski – przypomniał spotkanie papieża Franciszka z Episkopatem Polski na Wawelu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. „Przypominając jak różnorodna jest wspólnota Kościoła, papież powiedział: pamiętające, że fundamentem funkcjonowania waszych diecezji są parafie. To jest podstawowa wspólnota, której nikt i nic nie zastąpi. I rzeczywiście tak jest, że na przestrzeni wieków wspólnota parafialna wciąż stanowi fundament, na którym urzeczywistnia się cały Kościół powszechny. Parafia, czyli przede wszystkim ludzie, wspólnota wiernych, prezbiterzy i kościół jako Dom Boży” – mówił bp Markowski.

„Ta wspólnota ma swoje fundamenty w postaci posługi sakramentów, posługi Słowa, posługi miłości, ale też zmienia się, gdyż zależy od sytuacji ogólnospołecznej” – powiedział bp Markowski, podkreślając, że dziś wspólnota parafialna domaga się przede wszystkim bardzo głębokiej wszechstronnej formacji. Musi też podejmować ciekawe, nowe pomysły na podtrzymanie i rozwijanie swojego wspólnotowego charakteru, gdyż sama modlitwa i posługa sakramentalna nie wystarczą.

Po krótkiej prezentacji każdej z parafii i degustacji lokalnych specjałów rozpoczęły się zawody sportowe. Była m.in. sztafeta mężczyzn (z udziałem dziadków, ojców i wnuków), sztafeta kobiet (babć, matek i wnuczek), bieg małżeństw, rzuty piłką do kosza oraz rzuty piłką lekarską. Wszystkie wspólnoty głośno dopingowały nie tylko siebie, ale i konkurentów.

Wyboru zwycięskiej parafii dokonało jury w składzie: Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Jury; dr Urszula Bejma – Zastępca Dyrektora Caritas Polska; ks. dr Maciej Będziński – Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych; ks. kan. Jacek Andrzejczak – Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem (zwycięzcy konkursu Aktywna Parafia w 2023 r.); Monika Grabowska – Dyrektor obszaru sprzedaży i współpracy z agentami rozliczeniowymi Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Tuż przed ogłoszeniem wyników red. Marcin Przeciszewski podkreślił, zwracając się do przedstawicieli wspólnot parafialnych: „Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo wszyscy tworzycie wspaniałe, Boże, wspólnotowe, pełne ducha, radości i nadziei parafie". - To nie jest Kościół smutny, który się zamyka, zmniejsza i z którego ludzie uciekają. Ten konkurs dzięki wam pokazuje, że Kościół w Polsce jest wciąż żywy i ma bardzo wiele do powiedzenia i pokazania otaczającemu światu. To dzięki wam wiara w Polsce ocaleje - powiedział prezes KAI.

Zwycięzcą konkursu Aktywna Parafia 2024 została parafia św. Mikołaja w Jedlni (diecezja radomska). Dyplom oraz nagrody w postaci 3 tys. zł w bonach zakupowych na sprzęt sportowy oraz kosiarki do trawy marki HONDA odebrali przedstawiciele parafii z proboszczem ks. Januszem Smerdą.

Parafia pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku za drugie miejsce otrzymała dyplom i nagrodę w postaci 2 tys. zł w bonach zakupowych na sprzęt sportowy.

Trzecie miejsce w konkursie zajęła parafia pw. św. Małgorzaty w Gostyniu (archidiecezja szczecińsko-kamieńska). Wspólnota otrzymała dyplom i nagrodę w postaci 1 tys. zł w bonach zakupowych na sprzęt sportowy.

Pozostali finaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa w decydującej części konkursu Aktywna Parafia 2024. Ponadto wszyscy uczestnicy finału, którzy wyrazili takie zainteresowanie, otrzymali terminal lub ofiaromat do płatności elektronicznych od Fundacji Polska Bezgotówkowa.

„Radości nie było końca. Parafianie dziękowali księdzu proboszczowi za motywowanie do tak wspaniałej i owocnej aktywności, za budowanie prawdziwego domu, domu Matki Bożej Królowej Rodzin, w którym możemy i pragniemy dzielić się uśmiechem, radością, sercem i miłosierdziem” – wspomina parafianka Krystyna Kummer.

„Co dobre, szybko się kończy. Nawet nie zorientowaliśmy się, że byliśmy ostatnią grupą opuszczającą salę, na której odbył się finał Konkursu Aktywna Parafia 2024. Pełni radości ze wspólnego przebywania, przekonania i wiary w to, że razem możemy nieść dobro innym i realizować jeszcze więcej ciekawych inicjatyw przybliżających do Boga każdego człowieka, konsumując w drodze powrotnej przepyszne lody, wróciliśmy do Białegostoku i pokłoniliśmy się naszej kochanej Mamie, która – jak zawsze – czekała na nas z otwartymi rękoma i czułym spojrzeniem” – mówi.

Organizatorem konkursu Aktywna Parafia jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego bp. Artura G. Mizińskiego.