We wprowadzeniu do liturgii ks. prał Henryk Żukowski przypomniał, że przed 6. laty Benedykt XVI mianował Arcybiskupem Metropolitą Białostockim dotychczasowego biskupa pomocniczego Edwarda Ozorowskiego. Wspomniał, że Abp Ozorowski odbył ingres do archikatedry w uroczystość patronki archidiecezji Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia dnia 16 listopada 2006 r.

W homilii ks. Żukowski nawiązując do rozpoczynającego się tygodnia misyjnego podkreślił, że obowiązkiem każdego człowieka wierzącego jest zarówno duchowe i materialne wspieranie misjonarzy, jak i ewangelizacja najbliższego otoczenia. 

Kaznodzieja, odwołując się do słów i przykładu życia bł. Matki Teresy z Kalkuty stwierdził, że najlepszą metodą ewangelizacji jest miłość i codzienna służba bliźniemu. W ten sposób ewangelizował również Jan Paweł II, wcielając w życie "miłosierdzie samego Boga". "Dlatego słuszne jest, że w białostockiej archikatedrze obraz błogosławionego Papieża znajdował się naprzeciwko obrazu Jezusa Miłosiernego, gdyż On to miłosierdzie Boże reprezentował" - mówił ksiądz proboszcz.

Ks. Żukowski zachęcał też, by nieustanne wielbić Boga w Jego miłosierdziu i czynnie angażować się w różne podejmowane przez Kościół dzieła miłosierdzia.

Na zakończenie Eucharystii Abp Ozorowski podziękował uczestnikom liturgii za wspólną modlitwę i zapewnił o swojej modlitewnej pamięci i codziennej trosce względem wszystkich wiernych archidiecezji. 

Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa Pasterz Kościoła białostockiego poświęcił kaplicę bł. Jana Pawła II, która usytuowana jest w prawej nawie świątyni. W jej ołtarzu znajduje się obraz autorstwa Bogusława Leona Lorka, przedstawiający Papieża z uniesioną prawą ręką w charakterystycznym geście pozdrowienia. W archikatedrze od dnia 1 maja 2011 r., rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II, przechowywane są również relikwie Błogosławionego Papieża, które Metropolicie Białostockiemu przekazał Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki.