Homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie i moderator generalny Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”.

Nawiązując do czytań liturgicznych podkreślał, że doświadczenie Bożej miłości może całkowicie przemienić życie człowieka. Przypomniał, że Jezus powierzył troskę o Kościół Piotrowi, pomimo jego ludzkiej słabości i grzechu. „Bóg nie wybiera doskonałych, ale udoskonala wybranych” – mówił.

Ks. Kralka zaznaczył, że doświadczenie miłości Boga podczas Seminarium Odnowy Wiary powinno stać się podstawą do dalszej świadomej formacji chrześcijańskiej i przekazywania wiary innym. Zdaniem kaznodziei, największym wyzwaniem dla człowieka wierzącego jest „być przyjacielem Oblubieńca - Jezusa Chrystusa i służyć zarówno Jemu jak i Oblubienicy czyli Kościołowi”.

Na zakończenie Eucharystii Abp Edward Ozorowski podziękował uczestnikom i organizatorom Seminarium za zaangażowanie i podjęcie tej konkretnej propozycji w Roku Wiary, „aby pogłębić swoją relację z Bogiem i odnowić w sobie, mocą Ducha Świętego, wielki skarb wiary” – mówił.

Metropolita wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zaowocuje ożywieniem i wzrostem duchowym Kościoła białostockiego. „Ufam, że dzięki temu doświadczeniu uczestnicy Seminarium będą mogli aktywniej zaangażować się w życie parafii i formację w swoich wspólnotach” – dodał.

Na ręce ks. Krzysztofa Kralki Abp Ozorowski złożył podziękowania Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji z Lublina, osobom odpowiedzialnym za poprowadzone Seminarium oraz wszystkim, którzy pomagali i służyli w trakcie jego trwania.

Po Mszy św. uczestnicy Seminarium dzielili się osobistym doświadczeniem spotkania z Bogiem.

Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji domowych przeznaczonych dla osób dorosłych. Łączą oni codzienną osobistą modlitwa z cotygodniowymi spotkaniami we wspólnocie. Trwające 10 tygodni rekolekcje kształtują trzy elementy: katecheza, dzielenie się w małych grupach życiem i doświadczeniami ostatniego tygodnia oraz wspólna modlitwa. Całość wieńczy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego.