W homilii metropolita białostocki przypomniał, że kapłaństwo nie jest czymś zasłużonym, co człowiek otrzymuje z racji na szczególne kwalifikacje czy zdolności, ale jest darem Bożym. „Kapłan musi być świadomy tego wielkiego daru, musi też go pielęgnować, powracając nieustannie duchowo do Wieczernika, gdzie dar ten ma swój początek” - stwierdził.

„W świetle prawdy o wielkości i świętości kapłaństwa, prawdziwym smutkiem napawa każdy kapłan, który się pogubił, który rzuca kapłaństwo, który kapłaństwo wykorzystuje do swoich osobistych celów, lub który zachowuje się jak najemnik” – zaznaczył i dodał, że jeszcze większy ból powodują ci kapłani, którzy swoim złym przykładem zaciemniają obraz Chrystusa i swoimi ciężkimi grzechami gorszą ludzi i przyczyniają się do ich odwrócenia się od Boga.

„Niestety, w ostatnich czasach doświadczyliśmy w świecie, ale i w naszym katolickim kraju, strasznie dużo tych nieprawdopodobnie gorszących nadużyć kapłańskich, zwłaszcza w zakresie pedofili. Wyrządzili oni niewinnym dzieciom morze krzywdy wołającej o pomstę do nieba! Kto zadośćuczyni ofiarom pedofili za ich nieopisaną krzywdę?” – mówił.

„Nie zgadzajcie się na to, aby ci ostatni bezkarnie deptali wasze święte kapłaństwo!” – apelował do zebranych w archikatedrze księży. Podkreślał, iż niedopuszczalne jest, aby jakikolwiek duchowny nadużył ufności zwłaszcza nieletnich i wykorzystywał ich do niecnych, haniebnych i kryminalnych czynów. „Módlcie się o miłosierdzie Boże dla tych kapłanów, ale jeszcze bardziej módlcie się i otaczajcie swoją modlitwą każdą ofiarę przemocy seksualnej” – prosił hierarcha.

Arcybiskup apelował do kapłanów, by nieustannie stawiali sobie pytanie o ich kapłańską świętość i trud jej systematycznego wykuwania w trudzie, na kolanach i w pokornej modlitwie.

Wskazywał, że kapłan został namaszczony i posłany, przede wszystkim po to, by głosić Dobrą Nowinę. „Ewangelia kreśli przed kapłanem szerokie pole posługi. Może ono niekiedy przerażać, zwłaszcza jeśli spojrzymy na dzisiejszy świat, który wydaje się coraz bardziej odchodzić od Boga. Jest to posługa trudna, często nie dająca widzialnych owoców” – zauważył.

Stwierdził dalej, że choć wielu wierzących wciąż darzy kapłana wielkim zaufaniem, poszukuje go i otacza nieustanną opieką, to nie brakuje też i tych, którzy go zwalczają, poniżają i napiętnują. „Jezus jednak nie pozostawia kapłana samemu sobie, jest zawsze z kapłanem, towarzyszy mu we wszystkich jego zmaganiach, udziela mu potrzebnej mocy. (…) Nadto Jezus pozostawił kapłanowi krzepiący siły pokarm. Jezus daje Swoje Ciało najpierw kapłanowi, aby Nim uświęcony i umocniony, szedł i stawał się pokarmem dla innych, budował wspólnotę świętą, zjednoczoną wokół Chrystusa, opartą na fundamencie przykazania miłości” - zaznaczył.

„Dziękujemy, że są tacy kapłani, którzy się nie zrażają, lecz że są zawsze gotowi podjąć każde wyzwanie, każdy trud. Dziękujemy za ich piękne świadectwo wiary i życia, za ich wielkie poświęcenie, za ich trud i nieustanną troskę o każdego człowieka” – mówił, prosząc zgromadzonych, by dziękowali Bogu za świętych kapłanów, którzy umiłowali do końca swoje kapłaństwo, kapłanów według Bożego serca.

Kapłanom zaś życzył, aby „zawsze pozostawali złączeni z Jezusem Najwyższym Kapłanem, żyli prawdziwie Jego życiem i wnosili w dzisiejszy świat świeżość Bożego życia”.

Na zakończenie Eucharystii, w imieniu kapłanów archidiecezji życzenia Pasterzom Kościoła białostockiego złożył ks. kan. Dariusz Sokołowski. Życzenia i zapewnienia o modlitwie przekazali także księżom biskupom przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza.

Po zakończeniu Mszy św., w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się świąteczne spotkanie, podczas którego abp Wojda nadał kilku kapłanom następujące godności: kanonikami honorowymi extra numerum Białostockiej Kapituły Metropolitalnej zostali: ks. Jarosław Jabłoński, ks. Józef Kozłowski i ks. Bogdan Skłodowski; godność kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej otrzymali: ks. Leszek Mielechowicz, ks. Bogdan Popławski i ks. Wojciech Wojtach; godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Najświętszego Sakramentu w Sokółce: ks. Andrzej Warpechowski i ks. Wiesław Wojteczko. Ksiądz Mieczysław Olszewski otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

Również ministranci z całej archidiecezji spotkali się w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia ze swymi duszpasterzami. Gościem specjalnym spotkania był pochodzący z Białegostoku znany aktor Adam Woronowicz.

Do archidiecezji białostockiej inkardynowanych jest obecnie 411 kapłanów, z czego blisko 40 posługuje poza granicami Polski, m.in. we Włoszech, Francji, Irlandii, Irlandii Płn., Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Ukrainie, USA oraz na misjach w Argentynie, Gruzji, Peru, Papui Nowej Gwinei i na Kubie.