Przedmiotem obrad III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów będą "Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Biskupi z całego świata, wśród nich również przewodniczący polskiego Episkopatu abp Stanisław Gądecki, będą obradować w Rzymie w dniach 5-19 października.

Pracami synodalnymi będzie kierował papież Franciszek. Sekretariat Generalny Synodu Biskupów zachęca do odmawiania napisanej przez papieża Franciszka Modlitwy do Świętej Rodziny. Jest to modlitwa w intencji rodzin, a także za Synod Biskupów, żeby „mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny”.

Wspólnoty parafialne, instytuty życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia zaproszone są do modlitwy w intencji Synodu podczas Eucharystii i innych nabożeństw, w dniach poprzedzających oraz w czasie trwania prac synodalnych. W Rzymie modlitwa będzie sprawowana każdego dnia w kaplicy Salus Populi Romani, w papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wierni, szczególnie w rodzinach, mogą łączyć się w modlitwie osobistej w intencji Synodu.

Pomocą w modlitwie mogą być słowa Modlitwy do Świętej Rodziny napisanej przez Papieża Franciszka oraz wezwania do Modlitwy Powszechnej, przygotowane na cały czas trwania Synodu. Niektóre z intencji można włączyć również do Jutrzni i Nieszporów. 

Synod o rodzinie zbiera się w październiku, stąd wierni zachęcani są do odmawiania różańca w intencji prac synodalnych.


MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY W INTENCJI SYNODU
 

Jezu, Maryjo i Józefie 
w Was kontemplujemy 
blask prawdziwej miłości, 
do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 
uczyń także nasze rodziny 
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, 
autentycznymi szkołami Ewangelii 
i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu 
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza 
przemocy, zamknięcia i podziałów: 
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony 
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu, 
oby przyszły Synod Biskupów 
mógł przywrócić wszystkim świadomość 
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, 
jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie 
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania


MODLITWA POWSZECHNA

Bracia i Siostry,

Jako rodzina dzieci Bożych, z wiarą zanosimy nasze prośby do Ojca, aby nasze rodziny, wspierane łaską Chrystusa, stały się prawdziwymi Kościołami domowymi, które żyją Bożą miłością o niej świadczą.

Odpowiadać będziemy słowami:

O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

  • w intencji Papieża Franciszka: niech Pan, który go powołał, aby z miłością przewodził Kościołowi, wspiera go w posłudze jedności Kolegium Biskupów i całego Ludu Bożego. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji Ojców Synodalnych i innych uczestników III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: niech Duch Pański oświeca ich umysły, aby Kościół potrafił odpowiedzieć na wyzwania związane z rodziną zgodnie z Bożym planem. Ciebie prosimy: O, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji rządzących narodami: aby za natchnieniem Ducha Świętego podejmowali inicjatywy dowartościowujące rodzinę, jako fundamentalną komórkę społeczeństwa, zgodnie z Bożym zamysłem, i wspierające ją w trudnych sytuacjach. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji rodzin chrześcijańskich: aby Pan, który przypieczętował Swoją obecnością wspólnotę małżeńską, uczynił nasze rodziny wieczernikiem modlitwy i  duchowymi wspólnotami życia i miłości na obraz Świętej Rodziny z Nazaretu. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je
  • w intencji małżonków przeżywających trudności: aby Pan bogaty w miłosierdzie towarzyszył im – poprzez cierpliwe i wyrozumiałe działanie Kościoła – w ich drodze ku przebaczeniu i pojednaniu. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji rodzin, które z powodu Ewangelii zostały zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny: aby Pan, który wraz Maryją i Józefem doświadczył wygnania do Egiptu, pocieszył je swoją łaską i ukazał im ścieżki braterskiej miłości i ludzkiej solidarności. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji dziadków: aby Pan, który został przyjęty w Świątyni przez dwoje starców, Symeona i Annę, pomagał im w mądrym współdziałaniu z rodzicami w przekazywaniu wiary i wychowywaniu dzieci. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji dzieci: aby Pan życia, który w swoim nauczaniu stawiał dzieci za wzór tych, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego, uczył szacunku dla rodzącego się życia i był źródłem inicjatyw wychowawczych zgodnych z chrześcijańską wizją życia. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.
  • w intencji ludzi młodych: aby Pan, który uświęcił Swoją obecnością wesele w Kanie Galilejskiej, pomógł im odkrywać piękno świętości i nienaruszalności rodziny według Bożego zamysłu i wspierał narzeczonych w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimyO, Panie, błogosław nasze rodziny i uświęcaj je.

Boże, który nie porzucasz dzieła rąk Swoich, wysłuchaj naszych próśb: ześlij Ducha Twojego na Kościół u początku Synodu, aby ten, kontemplując blask prawdziwej miłości obecnej w Świętej Rodzinie z Nazaretu, uczył się od Niej wolności i posłuszeństwa w dawaniu odważnej i pełnej miłosierdzia odpowiedzi na wyzwania dzisiejszego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.