W homilii Bp Ciereszko zauważył, że prawda o zmartwychwstaniu, tak jak przerastała Apostołów, którzy widząc znaki które czynił Jezus, cuda, których byli świadkami, nie rozumieli tego, co przepowiadane było w Pismach - że Mesjasz miał zmartwychwstać, tak i dziś przerasta wszystkich. Jest jednak prawdą, która zmieniła świat i zrodziła chrześcijaństwo.

Podkreślił, że bez zmartwychwstania Chrystusa przed człowiekiem jawiłaby się jedynie ciemna perspektywa: nicość, beznadzieja, bezradność wobec przemijania. Tak było w świecie pogan, ale również religia Izraela, z wiarą w jedynego Boga, nie przynosiła rozwiązania, zapowiadając jedynie jakieś przyszłe, nieokreślone życie.

„Pytanie o życie poza tym światem, i dalej o zmartwychwstanie, sprowadza się ostatecznie do kwestii: czy Bóg jest, czy Boga nie ma” - stwierdził.

„Chrystus zmartwychwstał, żyje! – ta nowina, niesiona ustami świadków pustego grobu, świadków ukazywania się zmartwychwstałego Jezusa, przemieniła świat i przemieniła człowieka” – przypomniał hierarcha.

Przemieniła ona najpierw życie Apostołów, pozwalając im odważnie nauczać i dawać świadectwo o Zmartwychwstałym, zaś „ich wiara i przepowiadanie zrodziła pierwszych wyznawców Chrystusa, zrodziła Kościół. Dziś rodzi każdego z nas jako wierzącego, jako chrześcijanina”.

„Każdy z nas wyrasta z tej prawdy, nią żyje. Z niej czerpie rację naszego istnienia jako chrześcijanina, jako człowieka, bo jak wielką pomyłką byłby człowiek i jego istnienie, gdyby wszystko kończyło się z chwilą śmierci? Co, poza zmartwychwstaniem, może nam dać pełniejszą perspektywę realizacji naszych pragnień: życia, miłości nieprzerwanej, szczęścia nie zamkniętego tylko w materialnych granicach?” – pytał.

„Prawda o zmartwychwstaniu jest zawsze wyzwaniem dla naszej wiary. Wiara w zmartwychwstanie, przyjęcie tego faktu, jest ostatecznie wiarą w to, że Bóg naprawdę jest i okazał się tak potężny, że będąc Bogiem może sięgnąć aż do naszej ludzkiej historii” – mówił kaznodzieja, zachęcając do ponownego odkrywania znaczenia tej prawdy.

Podkreślił dalej, że żadne nauki, światopoglądy, a tym bardziej ideologie łudzące lepszym porządkiem świata, tak nie zmieniły świata, aby było w nim więcej sprawiedliwości, pokoju, solidarności międzyludzkiej i uszanowania podstawowych praw człowieka, wyrastających z prawa natury i prawa Bożego.

„Historia wystarczająco pokazuje, że chrześcijaństwo, zrodzone z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, wniosło te wartości i prawa w świat i przyczyniło się do ucywilizowania współczesnego świata. Czy jednak współczesny świat i człowiek potrafi jeszcze te wartości obronić?” – zastanawiał się.

Bp Ciereszko wyjaśniał, że doświadczenie Apostołów jest dziś możliwe dla każdego, kto pozwoli się ogarnąć przemieniającej mocy zmartwychwstania Jezusa. „Jeśli braknie nam wiary, jeśli braknie nam mocy ducha, jeśli braknie nam odwagi, bo opowiedzenie się za Chrystusem kosztuje, to tym bardziej gorąco winniśmy o to prosić. Niech cud mocy zmartwychwstania i nas dziś ogarnia” – zachęcał.

„Żyjmy tą wiarą, żyjmy tą nadzieją! I umiejmy Bogu dziękować za ten dar wspaniały, dziś nam w Zmartwychwstaniu Chrystusa objawiony, dar życia, dar życia na wieki” – zakończył.

Msza św. transmitowana była na kanale ArchiBial MEDIA oraz przez Polskie Radio Białystok.