W spotkaniu, które poprowadził ks. dr Radosław Kimsza, konsultor Rady Ekumenicznej KEP i Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Kurii Metropolitalnej uczestniczył bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej, ks. inf. Zygmunt Lewicki, Siostry Misjonarki Świętej Rodziny, alumni oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się w Auli św. Kazimierza od przywitania prelegentów i gości przez ks. dr. Andrzeja Dębskiego, prefekta alumnów.

W imieniu Kościoła Chrześcijan Baptystów wystąpił pastor dr Andrzej Seweryn z referatem zatytułowanym: „Osoba i dzieło Ducha Świętego w doktrynie i praktyce Kościoła Baptystycznego w Polsce”, ukazując osobę Ducha Świętego głównie na kartach Pisma Świętego.

Ze strony Cerkwi prawosławnej przemawiał ks. dr Anatol Szymaniuk, który w swoim referacie przedstawił zarys rozwoju nauki o Duchu Świętym w Kościele prawosławnym. Prelegent omówił temat z perspektywy Tradycji tego Kościoła.

Z ramienia Kościoła rzymskokatolickiego referat wygłosił ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. dogmatyki UKSW, dotyczący problematyki eklezjologicznej i pneumatologicznej w kontekście kreatologicznym.

Następnie uczestnicy spotkania zgromadzili się na wspólnej modlitwie w kaplicy seminaryjnej. Nieszporom przewodniczył ks. bp Henryk Ciereszko. Kazanie podczas nieszporów wygłosił pastor Tomasz Wigłasz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku, który nawiązał do hasła tegorocznego Tygodnia Ekumenicznego pochodzącego ze Starego Testamentu: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15, 6).