Pielgrzymka połączona była z rekolekcjami prowadzonymi w ramach Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przez ks. Wojciecha Ignasiaka, pracującego na co dzień w Ośrodku Profilaktyczno-Szkoleniowym im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach. Rekolekcje odbywały się przy parafii NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach, i dlatego to Kozińce były celem pielgrzymki, której przewodzili Diecezjalny Moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka ks. Adam Anuszkiewicz oraz proboszcz parafii w Kozińcach ks. Aleksander Dobroński.

Grupa pielgrzymkowa licząca około 60 osób wyruszyła z kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Fastach po błogosławieństwie miejscowego proboszcza ks. Wiesława Mańczuka. Wśród pątników, którzy przyjechali z różnych stron naszej archidiecezji, na przykład z Krynek czy Michałowa, były całe rodziny, dzieci i młodzież, a także osoby starsze. Najmłodsza uczestniczka właśnie skończyła 3 lata.

Pierwszym celem był kościół pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie Kościelnym, gdzie pątników przywitał i gościnnie przyjął ks. Leon Grygorczyk. Drugi etap pielgrzymki prowadził do Obrubnik, gdzie pielgrzymów ugoszczono w szkole podstawowej.

Ostatni odcinek trasy prowadził najpierw drogą polną, a później leśną drogą, wprost do stóp Najświętszej Maryi Panny czczonej w kościele w Kozińcach. Po ciepłym poczęstunku wszystkie trudy i intencje zostały złożone Bogu w Eucharystii, której przewodniczył ks. Krzysztof Kowalewski. Dzień zakończył się świętowaniem przy ognisku.

Pielgrzymów łączyła troska o Polskę i swoich bliskich, „którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach” oraz zrozumienie, jak bardzo potrzebna jest modlitwa o trzeźwość. Pielgrzymka pokazała, że chociaż wiele jest problemów związanych z używaniem alkoholu i innych używek, to bardzo ważna jest wspólnota i wsparcie modlitewne. Już planowana jest nowa trasa na następny rok.