Spotkanie na tym etapie szlaku, w kościele pw. św. Wojciecha tradycyjnie rozpoczęło się Eucharystią. Sprawował ją ks. Marek Lipiszko, wikariusz parafii św. Wojciecha. W homilii, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Mateusza o królestwie niebieskim, które podobne jest do ziarnka gorczycy, przypomniał, że do chwały niebieskiej, która ma nas spotkać po śmierci, wzrastamy przez całe nasze ziemskie życie. Niemożliwe jest, by osiągnąć zbawienie i szczęście Nieba, jeśli zasianemu w nas ziarnu wiary nie stworzymy odpowiednich warunków. Ale gdy to zrobimy, w naszych sercach i życiu, rozrasta się ono i przenika całego człowieka.

Postawmy dziś sobie pytanie - na ile zasiane w nas przez Chrzest św. ziarno wiary wzrosło i przemieniło nas po latach życia na ziemi - prosił kapłan. Pamiętajmy także o tym, że również ludzie wokół nas, dzięki naszej wierze, naszej postawie, powinni odmieniać swoje życie na lepsze.

Wiara ma przeniknąć całe nasze życie, a tak często się zdarza, że mamy w nim zakątki, z których wiara jest wyłączona. Jeśli tak jest i nasza wiara nie obejmuje całego życia, czy jest w stanie nam służyć? Pytał kaznodzieja.

Powinniśmy na co dzień dorastać do nieba, modlić się, czytać, zgłębiać słowo Boże, poszukiwać, zadawać pytania i cierpliwie szukać odpowiedzi - mówił ks. Lipiszko. - Prośmy dziś Boga, by pomagał nam tu zgromadzonym wzrastać w wierze, by każdy z nas był człowiekiem wiary głębokiej, obejmującej wszystkie dziedziny życia, odpowiedzialnej i żywej.

Po Mszy św., pielgrzymi zebrani w kościele modlili się także o łaski za wstawiennictwem patrona parafii przy ul. Warszawskiej, świętego Wojciecha. Następnie ks. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii, przypomniał historię kościoła, wspominając, iż niedługo minie rok od pamiętnego pożaru wieży kościoła. Teraz kościół św. Wojciecha jest odbudowywany i remontowany, także jego wnętrze, w którym znajdą się m.in. nowe freski.

Kościół otrzyma nowe dzwony; jeden z nich, który zostanie poświęcony w końcu sierpnia przez Bp Henryka Ciereszkę, będzie nosić imię „Michał”.

Celem tego etapu pielgrzymowania był budynek przy ul. Słonimskiej 8, siedziba Seminarium Duchownego do 1961 r. Wówczas to zostało wyeksmitowane przez władze komunistyczne, a klerycy znaleźli gościnę w domu sióstr pasterzanek przy ul. E. Orzeszkowej. Rektorat, sale wykładowe, kuchnia i stołówka znalazły miejsce przy kościele św. Wojciecha. Ks. proboszcz parafii św. Wojciecha podkreślił, iż z pewnością dobrze pamiętają te dni, uczestnicząc wówczas w wykładach jako alumni, przybyli dziś na Szlak bł. Michała ks. biskup Henryk Ciereszko i ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Z seminarium był szczególnie związany, jako jego profesor, Apostoł Bożego Miłosierdzia ks. Michał Sopoćko.

Bp Henryk Ciereszko zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa w pielgrzymowaniu tym etapem „Śladów bł. ks. Michała Sopoćki”, prosząc o modlitwę za przyczyną Błogosławionego w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a także w intencji dzieci i młodzieży.

Pątnicy, odmawiając Koronkę i śpiewając pieśni do Miłosierdzia Bożego, wyruszyli liczną grupą do następnego miejsca stacyjnego na szlaku, budynku byłego Seminarium Duchownego prowadzeni przez biskupa Henryka, ks. Jana Wierzbickiego i ks. Andrzeja Kozakiewicza.

Pod „Oknem życia”, przy tablicy stanowiącej wyznacznik Szlaku, umieszczonej na budynku przy ul. Słonimskiej 8, ksiądz biskup pobłogosławił pielgrzymów i przypomniał, iż kolejne spotkanie na Szlaku ks. Michała zaplanowane jest na 28 sierpnia. Rozpocznie je Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Kraszewskiego.