Prezentując podczas ceremonii postać ks. Adama Szota, Bp Ciereszko zauważył, że ten ma 48 lat, od 23 lat jest kapłanem Archidiecezji Białostockiej, studia specjalistyczne odbył na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył stopniem doktora teologii ze specjalizacją w dziedzinie historii Kościoła. Od 2001 r. jest wykładowcą historii Kościoła w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie - Studium Teologii w Białymstoku i Studium Teologii w Wilnie (Litwa). Od 15 lat opiekuje się Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku jako jego dyrektor i kustosz. Od 2007 r. jest przewodniczącym Metropolitalnej Komisji Historycznej w Białymstoku. W latach 2004-2007 był członek komisji do spraw archiwów kościelnych przy Episkopacie Polski. W 2012 r., na prośbę wojewody białostockiego, został delegowany przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego do prac w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jego dorobek naukowy to kilkanaście publikacji książkowych oraz liczne artykuły dotyczące dziejów Archidiecezji Wileńskiej i Archidiecezji Białostockiej.

Abp Edward Ozorowski podczas spotkania Kapituły po uroczystości instalacji podkreślił, że ks. Adam Szot zawsze skutecznie łączył pracę naukową z duszpasterstwem, pracował jako wikariusz w kilku parafiach archidiecezji, obecnie jest wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku.

Rzeczywistym członkiem Kapituły może zostać kapłan Archidiecezji Białostockiej, który ukończył 35 lat, posiada stopień akademicki, odznacza się prawością życia i godnie pełni posługę ołtarza. Obowiązkiem wszystkich członków Kapituły jest czynny udział w uświetnianiu kultu Bożego sprawowanego przez Arcybiskupa Metropolitę, asystowanie mu podczas nabożeństw, głoszenie kazań okolicznościowych, zwłaszcza w katedrze, regularne sprawowanie w katedrze sakramentu pokuty oraz wykonywanie innych zadań, zleconych przez Arcybiskupa Metropolitę.