O godz 12.00, w budynku Kurii Metropolitalnej Białostockiej decyzję papieża Benedykta XVI oznajmił Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski, który  przekazał również Nominatowi insygnia biskupie.

Składając podziękowanie na ręce Arcybiskupa Metropolity, biskup Nominat Henryk Ciereszko powiedział:

- Ten urząd, który przyszedł dla mnie tak niespodziewanie, przyjmuję i odczytuję jako wielki dar Bożego miłosierdzia w moim życiu, jak również dla naszej archidiecezji. To nie tylko moja radość, ale wierzę, że także moich braci w kapłaństwie i wszystkich wiernych, gdyż dopiero wszyscy razem tworzymy wspólnotę. Wszyscy w jakiś sposób współuczestniczą w tym dzisiejszym wydarzeniu. Mam poczucie, że jesteśmy razem. Chcę w tej powierzonej mi posłudze nieść cząstkę tego, co jest naszą wspólna sprawą.

- Gdy zaczynam uświadamiać sobie czym jest to wyróżnienie i zadanie, które mnie przerasta, czuję jakby sam Jezus kładł mi rękę na ramieniu i po raz kolejny mówił: „Pójdź za mną”, zapraszając mnie do przebywania ze sobą.

- Ta funkcja to nie tylko zaszczyt, ale także przyjęcie Jego kielicha, tego, co w życiu kosztuje. Tak jest z każda funkcją w Kościele, także z tą, którą dziś podejmuję. Gdy o tym myślę, wspominam postać bł. ks. Michała, z którym tak silnie związały mnie losy i tak jak on – odczytuję to jako wielki znak Bożego miłosierdzia. Tak naprawdę, nic nie jest naszą zasługą, to Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu sprawia wszystko to, czego jesteśmy uczestnikami.

- Najważniejszy jest zawsze Bóg i człowiek. Staramy się żyć dla Boga, który jest najwyższą wartością. Ale Bóg przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem, dlatego człowiek jest równie ważny. Tak właśnie postrzegam posługę, którą rozpoczynam – jako służbę Bogu i człowiekowi.


Święcenia biskupie Biskupa Nominata Henryka Ciereszki odbędą się w Archikatedrze Białostockiej, dnia 15 grudnia br. o godz 16.00. Głównym konsekratorem będzie Abp Metropolita Białostocki Edward Ozorowski, a współkonsekratorami Abp Senior Stanisław Szymecki i Abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce.


Ks. Henryk Ciereszko urodził się 9 września 1955 r. w Hermanówce k. Białegostoku. W roku 1974 uzyskał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 14 czerwca 1981 r. w prokatedrze białostockiej z rąk bp. Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku.

Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach.

W roku 1983 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski na studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej. W roku 1985 uzyskał licencjat, a w roku 1988 obronił pracę doktorską pt.: „Metoda apologetyczna Pawła Swietłowa”.

Po powrocie do archidiecezji w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego przy tej parafii.

W 1990 r. otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego, zlecono mu także prowadzenie proseminarium.

Od roku 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej w białostockim Seminarium Duchownym. Wykłady z teologii fundamentalnej prowadził również w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Białymstoku oraz w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie.

Od roku 1994 jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi.

W latach 1995-1998 oraz 2001-2008 był ojcem duchownym alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

W 1998 roku został mianowany wicepostolatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopocki.

Od 2000 r. jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Białostockiej, od 2004 r. rzecznikiem sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego Białostockiego, a od roku 2007 członkiem rady kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej.

W roku 2003 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a roku 2008 został kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

Przez wiele lat pomagał duszpastersko podczas wakacji w parafii Reinheim w diecezji mogunckiej w Niemczech.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii fundamentalnej , religiologii i teologii duchowości.

Badania nad postacią ks. Michała Sopoćki otworzyły nową sferę naukowych zainteresowań biskupa nominata. W sposób szczególny są nimi zagadnienia Miłosierdzia Bożego, jego teologia i kult oraz problematyka studium świętości na przykładzie postaci błogosławionych i świętych. Owocem tych badań są liczne publikacje książkowe m.in. „Sługa Boży ks. Michał Sopoćko”, „Droga świętości ks. Michała Sopoćki”, „Bo na wieki Miłosierdzie jego”, „Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym”, „Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego”.

Biskup nominat opracował i przygotował redakcyjnie do druku „Dziennik” bł. ks. Michała Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 r.