Z okazji jubileuszu wygłoszone zostały referaty: dr A. Zavadzkiej i ks. dr. A. Szota pt. „Seminarium Duchowne w Białymstoku w nowej, powojennej rzeczywistości”, ks. dr. hab. M. Olszewskiego, pt. „Ks. Michał Sopoćko – profesor i wykładowca AWSD w Białymstoku” oraz dr. hab. K. Sychowicza pt. „Aparat bezpieczeństwa wobec AWSD w Białymstoku w latach 1953-1961”.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także audycji radiowej Agnieszki Czarkowskiej z Polskiego Radia Białystok pt. „Słonimska 8. Z Wilna do Białegostoku” POSŁUCHAJ. Podczas jej trwania zapoznali się z prezentacją archiwalnych zdjęć z lat 40. i 50. XX w. z życia alumnów białostockiego seminarium.

Słuchacze konferencji mieli także okazję obejrzenia w gmachu Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym wystawy pt. „8 maja 1945… rodzi się nowe”. Na wystawie zostały przedstawione eksponaty i zdjęcia z okresu istnienia i funkcjonowania Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 8, w gmachu, który w 1945 r. został adaptowany na potrzeby wyższej uczelni, a latem 1961 r. upaństwowiony przez władze komunistyczne w Polsce. 

Po przerwie wszyscy zebrani na konferencji, a szczególnie absolwenci AWSD studiujący po wojnie w Seminarium Duchownym przy ul. Słonimskiej, dzięki życzliwości Dyrekcji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” obejrzeli gmach przy ul. Słonimskiej, byłą siedzibę Seminarium Duchownego, a obecnie Dom Dziecka. 

Wystawa o dziejach najstarszej uczelni naszego miasta czynna będzie w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Warszawskiej 48 do końca czerwca 2015 r.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne rozpoczęło swą działalność w Białymstoku 8 maja 1945 r. Wyrzucone przez komunistów z Wilna, wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego, podjęło kształcenie przyszłych pokoleń kapłanów w Białymstoku, na polskim skrawku archidiecezji wileńskiej. Tego dnia rozpoczęła działalność najstarsza uczelnia Stolicy Podlasia.