W homilii ks. dr Karol Kondracikowski, archidiecezjalny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów oraz wojewódzkiej administracji rządowej, mówił o pielgrzymowaniu jako o szkole miłości, której Matka Boża Bolesna jest wzorem.

Odwołując się do historii życia Maryi wskazał na trzy fundamenty miłości – dialog, służbę oraz ofiarę. „(…) Kiedy przychodzi do Niej anioł, mimo planów na życie, jest otwarta na Słowo. I stając przed Panem mówi «niech mi się stanie»” - podkreślał.

Nawiązując do pierwszego czytania z Księgi Rodzaju, opisującego historię grzechu pierworodnego, zauważył, że fragment ten opisuje konsekwencje ucieczki od dialogu z Bogiem. „Adam i Ewa uciekając od dialogu, przestali sobie nawzajem służyć i przerazili się tej rzeczywistości. I chociaż szatan rozpoczął z nimi dialog, i nawet w jakimś stopniu im usłużył, brak w nim umiejętności złożenia z siebie ofiary, do której ma prowadzić dialog i służba” – stwierdził kaznodzieja.

„W jakimś stopniu wszyscy, którzy tutaj pielgrzymujemy jako administracja publiczna, jako samorządowcy, wszyscy służący społeczeństwu, zadajemy sobie dzisiaj pytanie: na ile kochamy? I na ile umiejętność dialogowania i służenia, która wypełnia się każdego dnia w pracy, prowadzi do ofiary?” – stwierdził, dodając, że „ofiara polega oddaniu swoich talentów na służbę powołaniu”.

Odnosząc się bezpośrednio do pełnionej na co dzień przez zebranych w Świętej Wodzie pielgrzymów posługi, duszpasterz zachęcał, aby te trzy elementy: dialog, służba i ofiara, wpisujące się w ich misję, zjednoczyły ich z Maryją stojącą pod krzyżem. „Doświadczenie trudności jest nieuniknione” - mówił, życząc przeżywania wszelkich trudów w duchu mądrości płynącej z Ewangelii.

Na zakończenie Mszy św. ks. Kondracikowski podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie liturgii, służbom mundurowym i pocztom sztandarowym oraz wszystkim uczestnikom pielgrzymki.