Ceremonia zgromadziła licznych harcerzy z Białegostoku i okolic wraz z duszpasterzami, przedstawicieli władz wraz z Prezydentem Miasta i Wojewodą Podlaskim, służby mundurowe, uczniów białostockich szkół oraz mieszkańców Stolicy Podlasia. Rozpoczęło ją uroczyste wniesienie przez patrol harcerski Betlejemskiego Światła Pokoju. Od tego światła Metropolita Białostocki rozpalił ognisko.

Przemawiając do zgromadzonych harcerzy oraz mieszkańców miasta abp Tadeusz Wojda mówił: „Dzisiejsze spotkanie napełnia nas wielką radością z faktu, że zapłonął wśród nas ogień betlejemski. Betlejem to miasto Dawidowe, w którym narodził się Jezus Chrystus – Zbawiciel świata. To On przychodzi, aby napełnić nas swoim pokojem, pokojem Bożym, nie pokojem ludzkim. Pokój Boży jest trwały, ludzki zaś nie zawsze. Nieśmy ten pokój Boży w nasze rodziny, w nasze społeczeństwo, w nasze środowiska nauki i pracy”.

Pasterz Archidiecezji złożył wszystkim życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, dodając: „Niech ten ogień betlejemski będzie symbolem spotkania człowieka z Bogiem, niech daje wszystkim pokój i radość”.

Uroczystości tradycyjnie zakończyły się przełamaniem opłatkiem i życzeniami oraz zawiązaniem wspólnego harcerskiego kręgu.

W dniu wigilii harcerze będą zanosić mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju wraz przesłaniem z miejsca narodzin Zbawiciela, aby towarzyszyło rodzinom w czasie wieczerzy. W wielu parafiach archidiecezji harcerskie patrole wniosą światło betlejemskie na Pasterkę oraz pełnić będą warty.

Już po raz 27 lat do Polski za sprawą harcerzy przybyło światło z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem. Tegorocznej akcji przyświeca hasło „W Tobie jest światło".

Idea przekazywania światła zrodziła się w 1986 r. w środowisku skautów austriackich. Dzisiaj dociera ono do wszystkich mieszkańców Europy jako symbol pokoju, braterstwa i radości. Dla wielu Polaków jest to nieodłączny element wigilijnego stołu i Świąt Bożego Narodzenia.