Przybyłych na spotkanie gości w Kurii białostockiej powitał Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski.

Część formacyjno-szkoleniowa koncentrowała się wokół szukania odpowiedzi na pytanie "Jak towarzyszyć w pierwszych latach życia małżeńskiego?" i składała się z dwóch części: "Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom" - ks. prof. Adam Skreczko, a także "Od oczarowania do rozczarowania - psychologiczne aspekty problematyki młodych małżeństw" - Barbara Żukowska. Przedłożone treści skłoniły uczestników spotkania do szerokiej refleksji, dyskusji i szukania psychologicznych i duszpasterskich rozwiązań tej trudnej problematyki.

Spotkania rejonowe duszpasterstwa stwarzają również dobrą okazję poznawania specyfiki wiary, życia współczesnych małżeństw i rodzin.

Część integracyjno-modlitewna pozwoliła uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy na temat polskich tatarów (wizyta w meczecie w Bohonikach), a także spotkanie w kolegiacie w Sokółce, miejscu Wydarzenia Eucharystycznego. W Sokółce uczestnicy spotkania modlili się pod przewodnictwem bp Romualda w intencji małżeństw i rodzin.

Kolejnym miejsce pozwalającym na wspólnotową i indywidualną modlitwę było sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie.

Po sprawowanej Eucharystii uczestnicy spotkania modlili się na Górze Krzyży, przy krzyżu specjalnie upamiętniającym Rejonowe spotkanie Duszpasterstwa Rodzin, które gościło w Archidiecezji Białostockiej.