Etap diecezjalny odbywający się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej rozpoczęło spotkanie abp. Józefa Guzdka z uczestnikami konkursu. Metropolita Białostocki zachęcał młodzież, by poprzez czytanie Pisma Świętego dołączali do uczniów z Emaus i doświadczali autentycznego spotkania z Chrystusem.

Wspólnej modlitwie – celebracji słowa Bożego przewodniczył ks. Dariusz Wojtecki – asystent krajowy Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”. Odczytane fragmenty biblijne zostały zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa i Listu do Hebrajczyków, które stanowią zakres tematyczny tegorocznej edycji.Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Edycja Świętego Pawła, 2011.

Uczestnicy w części pisemnej odpowiadali na 45 pytań, zaś po niej 7 uczniów z najlepszymi wynikami wzięło udział w części ustnej.

Pierwsze miejsce (podobnie jak w zeszłym roku) zajęła Angelika Szybańska z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, której opiekunem jest Bogumił Dziedziul. Drugie miejsce na podium przypadło Dominice Gasparewicz z III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku przygotowywanej do Konkursu przez panią Beatę Gołub. Po długich i pełnych emocji zmaganiach na trzecie miejsce zajęła Beata Pigiel z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, której katechetą jest Jan Olechno. Czwarte miejsce zajęła Jowita Ochrymiuk z Zespołu Szkół w Sokółce (katecheta ks. Karol Jabłoński). Kolejne miejsca zajęli: Przemysław Komosa z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, którego przygotowywał katecheta Bogumił Dziedziul oraz Anna Staszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, uczennica ks. Łukasza Ruminowicza. Listę laureatów zamknął Krzysztof Jopa z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, którego opiekunem jest ks. Tomasz Kiercel.

Przed laureatami etapów diecezjalnych otworzyła się droga do udziału w Finale Konkursu, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca br. w Niepokalanowie oraz sięgnięcia po nagrody główne, którymi są indeksy na wyższe uczelnie oraz zagraniczne pielgrzymki do Ziemi Świętej i Wilna.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki, urządzenia elektroniczne oraz nagrody książkowe. Uczennica, która zajęła pierwsze miejsce została wraz z katechetą zaproszona do udziału w Spotkaniu Młodych z Biblią, które zostało zaplanowane na 11-12 maja br. na Jasnej Górze. Jest to spotkanie edukacyjno-formacyjne, połączone z warsztatami biblijnymi, które Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” organizuje dla uczestników Konkursu już po raz 16.

Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, jako szkoły, w której wzięło udział najwięcej uczestników w etapie szkolnym w skali archidiecezji, trafiło zaproszenie do udziału w weekendzie gier planszowych organizowanych w dniach 16-18 czerwca br. w Konstancinie Jeziornej. Katecheta ucznia pierwszego miejsca został obdarowany voucherem na grę planszową „Mojżesz i Ziemia obiecana” przygotowaną przez pracownię gier Dobre Gry. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji o tej grze biblijnej, która została przygotowana przez jej pomysłodawcę i twórcę – Tomasza Bastkowskiego.

Nad poprawnym przebiegiem etapu diecezjalnego Konkursu czuwała komisja konkursowa, której przewodniczył ks. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, oraz członkowie: ks. dr Dariusz Wojtecki – krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, członek komisji Konkursowej OKWB oraz Agnieszka Zalewska – dyrektor Instytutu Biblijnego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”, koordynator krajowy projektu OKWB.

W gronie sponsorów nagród etapu diecezjalnego 27. Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej znaleźli się: Księgarnia św. Jerzego, Klub Jagiellonia Białystok, Marszałek Województwa Podlaskiego dr Artur Kosicki, Radny Miasta Białegostoku Henryk Dębowski oraz Drukarnia JotPeg. Z ramienia organizatora nagrody ufundowane zostały przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Partnerzy projektu to: Grupa INCO S.A. oraz Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej.