Abp Migliore wskazywał, że przyszłość Archidiecezji Białostockiej zależy od dzieła reewangelizacji każdej osoby, wspólnoty parafialnej, grupy, stowarzyszenia czy zespołu. "Nowa ewangelizacja nie polega na tworzeniu nowych struktur, chodzi w niej o to, aby dobrze poznawać Słowo Boże i wprowadzać je w praktykę życia” – podkreślał.

Nuncjusz przekonywał, że nowa ewangelizacja ma dokonywać się w świetle miłosierdzia. Powołując się na słowa Jana Pawła wypowiedziane 25 lat temu w Białymstoku wskazał, że Bóg chce, aby mierzyć miłością relacje z Nim i z bliźnimi. „Chce, abyśmy byli nie tylko sprawiedliwi, ale też miłosierni, bo On sam jest miłosierny. To orędzie Bożego miłosierdzia, przesłanie Chrystusa Miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło przez wasze miasto i rozprzestrzeniało się po całym świecie” - podkreślił.

Abp Migliore wyraził przekonanie, że jedynie ewangelizacja poprzez miłosierdzie „przenika umysły i schodzi do serc, aby tam się zakorzenić. Tylko Kościół, który gromadzi się wokół ciepła miłosierdzia i światłości Chrystusa jest dla innych pociągający”.

Wobec laicyzacji współczesnego społeczeństwa Nuncjusz apelował: „Musimy skupić się na nas samych. To my najpierw musimy otworzyć się na słowo Boże. Nie tylko na niektórych jego fragmentach, ale na całym słowie Bożym. Trzeba otwierać nasze wspólnoty, małe i duże, parafialne i zakonne, rodziny, środowiska szkolne i miejsca pracy, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, zakłady opieki zdrowotnej i więzienia na doświadczenie Słowa i na przyzwalanie na osobistą przemianę dokonywaną przez słowo Boże” – mówił.

Uroczystej Mszy przewodniczył Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Koncelebrowali Kard. Henryk Gulbinowicz, Abp Senior Stanisław Szymecki, Bp Henryk Ciereszko; biskupi z diecezji sufraganalnych łomżyńskiej i drohiczyńskiej - Janusz Stępnowski i Tadeusz Pikus, bp senior z Drohiczyna Antoni Dydycz oraz pochodzący z Białegostoku Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, a także liczni kapłani archidiecezji białostockiej.

Na wspólną modlitwę przybyli Abp Jakub, prawosławny Biskup Białostocki i Gdański, przedstawiciele Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, trzech kapituł diecezji drohiczyńskiej i diecezji łomżyńskiej; pracownicy białostockiej Kurii Metropolitalnej. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służby mundurowe, dobroczyńcy archidiecezji białostockiej, przedstawiciele IPN, władze Związku Sybiraków, oświaty, edukacji, harcerstwa, służby zdrowia oraz innych instytucji życia społecznego.

Na zakończenie Mszy św., przed udzieleniem błogosławieństwa, Abp Ozorowski przywołał przykład świętych Ziemi Białostockiej – bł. Bolesławy Lament, ks. Michała Sopoćki i ks. Jerzego Popiełuszki.

Metropolita dziękował Abp. Celestino Migliore za wygłoszoną homilię, Kard. Henrykowi Gulbinowiczowi za starania, które przed laty podjął, aby administratura apostolska stała się autonomiczną diecezją, a później archidiecezją oraz wszystkim biskupom metropolii. Podziękował abp. Jakubowi za to, że relacje z Kościołem prawosławnym od czasu wizyty Jana Pawła II w Białymstoku układają się bardzo dobrze. Wyraził wdzięczność władzom cywilnym i służbom mundurowym; siostrom zakonnym i wiernym świeckim. „Te 25 lat to nasze wspólne dzieło. Bez dobrej współpracy nie osiągnęlibyśmy tego” – zauważył, życząc wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Uroczystość uświetnił  śpiew chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyr. prof. Wioletty Bieleckiej.

Po Mszy św. Kard. Gulbinowicz w kaplicy św. Jana Pawała II w archikatedrze poświęcił pamiątkową marmurową tablicę, upamiętniającą wizytę Papieża Polaka w Białymstoku. Na tablicy wyryte zostały słowa upamiętniające ustanowienie diecezji białostockiej.

Po poświęceniu, kwiaty przy kaplicy złożyli Wojewoda Podlaski oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

O godz. 15:00  Koronką do Bożego Miłosierdzia i odsłonięciem pamiątkowej tablicy rozpoczął się piknik rodzinny na Krywlanach. W miejscu papieskiej celebry z 1991 r. odbyły się występy laureatów wojewódzkiego konkursu piosenki  "Odpowie ci wiatr", występy taneczne uczniów Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku, występy laureatów konkursu "Po śladach przeszłości ku nowym dniom" oraz wokalne prezentacje stypendystów Funduszu Białystok Ojcu Świętemu. Wystąpi zespół "Deus Meus" oraz Lidia i Marcin Pospieszalscy. Piknik zakończy się o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim.

Organizatorami imprezy są Prezydent Miasta Białegostoku, Białostocki Ośrodek Kultury oraz Fundusz Białystok Ojcu Świętemu.


5 czerwca 1991 r. to w historii Białegostoku data szczególna. Po raz pierwszy w dziejach miasta przybył tu Następca św. Piotra – papież Jan Paweł II. Ojciec Święty celebrował wówczas Mszę św. na Krywlanach, beatyfikował Założycielkę Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Matkę Bolesławę Lament, ustanowił diecezję białostocką, otworzył I Synod Kościoła Białostockiego, odsłonił pomnik ks. Jerzego Popiełuszki i spotkał się w cerkwi z prawosławnymi.