Doroczna modlitwa obrońców życia była okazją do dziękczynienia za dar życia, za łaskę Bożego Wcielenia, za dar małżeństwa i rodziny, a także za wzór Świętej Rodziny. Zgromadzeni wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI zanosili gorącą modlitwę za wszystkie rodziny świata.

Podczas liturgii modlono się, „aby rodzice naśladując Świętą Rodzinę z Nazaretu poważnie zatroszczyli się o rozwój i wychowanie swych dzieci, aby dojrzewały, jako odpowiedzialni i uczciwi obywatele, nigdy nie zapominając, że wiara jest cennym darem, którzy trzeba umacniać w swoich dzieciach także poprzez przykład osobisty”.

Wspólną modlitwą proszono Boga, aby każde dziecko było przyjmowane jako Jego dar, by było wspierane miłością ojca i matki, aby mogło wzrastać jak Pan Jezus „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52).

Uroczystości towarzyszył występ dziecięco-młodzieżowego chóru pop gospel Cantus Deo z Supraśla. Po Mszy św. chór wystąpił ze świątecznym koncertem kolęd przy żłóbku.

Już od wielu lat w całej Archidiecezji Białostockiej kilka tysięcy osób wielkiego serca, codziennie, przez 9 miesięcy, modli się w intencji życia dzieci poczętych w ramach dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchową adopcję w uroczysty sposób rozpoczyna się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Każdego roku dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego kontynuuje ok. 3000 osób.