Ceremonia zgromadziła licznych harcerzy z Białegostoku i okolic wraz z duszpasterzami, przedstawicieli lokalnych władz oraz mieszkańców Stolicy Podlasia. Rozpoczęło ją uroczyste wniesienie przez patrol harcerski Betlejemskiego Światła Pokoju. Od tego światła Metropolita Białostocki rozpalił ognisko.

Przemawiając do zgromadzonych harcerzy oraz mieszkańców miasta abp Tadeusz Wojda podkreślał, że tradycja ognia betlejemskiego „zabiera w podróż do Betlejem”, do miejsca, gdzie narodził się Jezus Chrystus. „Ten ogień, który właśnie rozpaliliśmy, jest znakiem obecności wśród nas Jezusa. Bóg, który stał się człowiekiem przyszedł z nieba, aby być z nami. Z nami pozostał i chce, abyśmy przyjęli Go do naszych rodzin i do naszego społeczeństwa, abyśmy przyjmowali Go do naszego życia” - mówił.

Pasterz Archidiecezji zaznaczał, że Chrystus „chce wnieść w nasze życie nowy pokój, nową radość, nowe człowieczeństwo, chce wszystkim udzielać prawdziwego pokoju, innego niż ten, «który daje świat», a który jest bardzo kruchy. Jezus daje nam pokój, który jest trwały, bo oparty na miłości”.

Arcybiskup życzył wszystkim przybyłym, aby ubogaceni pokojem, który przynosi Chrystus, mogli przemieniać swoje życie miłością. „Miłość jest jak ogień – potrafi wszystko zmienić, jeśli tylko przyjmiemy ją do naszego serca i w geście przyjaźni przekazać drugiemu człowiekowi” – stwierdził hierarcha.

Zachęcał do otwarcia serca na obecność Boga w codziennym życiu i dzielenia się z innymi tym, co najpiękniejsze. „Niech Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, umacnia i ubogaca Wasze życie i niech was otwiera na drugiego człowieka” – życzył.

Uroczystości tradycyjnie zakończyły się przełamaniem opłatkiem i życzeniami oraz zawiązaniem wspólnego harcerskiego kręgu.

W dniu wigilii harcerze będą zanosić mieszkańcom miasta Betlejemskie Światło Pokoju wraz przesłaniem z miejsca narodzin Zbawiciela, aby towarzyszyło rodzinom w czasie wieczerzy. W wielu parafiach Archidiecezji harcerskie patrole wniosą światło betlejemskie na Pasterkę oraz pełnić będą warty.

„Światło, które łączy” to hasło tegorocznej edycji Betlejemskiego Światła Pokoju, które już po raz 29. wyruszyło w świat dzięki harcerzom i skautom. 18 grudnia zostało ono odebrane przez białostockich harcerzy ze Zlotu Betlejemskiego w Zakopanem, gdzie otrzymali je od skautów słowackich.Jego płomień zostanie przekazany dalej na Litwę i Białoruś.