Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w białostockiej archikatedrze, której przewodniczył ks. Krzysztof Maliszewski, kierownik pielgrzymki. W homilii ks. Adam Wtulich, proboszcz parafii w Różanymstoku mówił o sensie pielgrzymowania. Zachęcał zgromadzoną młodzież do żywej i osobistej relacji z Jezusem, gdyż jedynie „On nadaje sens zarówno pątniczemu trudowi jak i wszystkiemu, co czynimy w życiu”.

Hasło pielgrzymki jest co roku oparte na papieskim orędziu do młodych. „W tym roku słowa ?Idźcie i nauczajcie wszystkie narody’ zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza, zwracają uwagę na sens pracy misyjnej, na istotę misyjnego powołania. Dlatego zaprosiliśmy na naszą pielgrzymkę misjonarzy, księży, siostry zakonne i osoby świeckie z Salezjańskiego Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy, by dały świadectwo swojej misyjnej pracy” – wyjaśnia ks. Maliszewski.

Kierownik pielgrzymki dodaje, że trzydniowa wędrówka do Różanegostoku jest formą rekolekcji w drodze, skierowanych głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej, która dziękuje za rok szkolny i prosi o dobre wakacje. „Wędrują też osoby starsze, niektóre już po raz trzydziesty trzeci, czyli od samego początku pielgrzymki” – mówi.

Wśród pielgrzymów jest ojciec z 9-letnimi bliźniakami, który chce pokazać im, jak można spędzić czas na wypoczynku z Bogiem. Z dumą zaznacza, że synowie idą już po raz trzeci. Jeden z pątników przybył aż z Gdańska by uczestniczyć w pielgrzymce. Gimnazjalistka Sylwia zapytana o powód pielgrzymowania mówi: „Idę, by doświadczyć radości bycia razem z moimi rówieśnikami. Owszem, mogłabym inaczej spędzić ten czas, ale zdecydowałam, że pójdę do Matki Bożej w Różanymstoku, by Jej dziękować i prosić. Mam w sercu dużo dobrych intencji!”.

Ponad 70-kilometrowy pątniczy szlak prowadzi przez mniejsze, lokalne sanktuaria – Świętą Wodę (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej), Czarną Białostocką (Sanktuarium Świętej Rodziny) oraz Majewo (Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej). Po drodze do białostockiej grupy dołączają pielgrzymki z parafii leżących poza Białymstokiem.

W Różanymstoku spodziewanych jest ponad 3 tys. młodych. Uroczyste wejście do Sanktuarium grup z całej archidiecezji przewidziane jest w niedzielę 23 czerwca od godz. 13.30. Eucharystii dla pątników o godz. 17.00 przewodniczył będzie Abp Senior Stanisław Szymecki. Poprzedzi ją koncert w wykonaniu zespołu „Magnificat” z Krakowa.

Pielgrzymka do Różanegostoku jest najstarszą i najliczniejszą młodzieżową pielgrzymką archidiecezji białostockiej. Odbywa się corocznie od czasu koronacji różanostockiego wizerunku Matki Bożej 28 czerwca 1981 r. Pielgrzymowanie nie zostało przerwane nawet w trudnym okresie stanu wojennego. Kustoszami sanktuarium w Różanymstoku, dzięki staraniom bł. bp. Jerzego Matulewicza, są od roku 1919 Księża Salezjanie. Od 1987 r. sanktuarium w Różanymstoku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej.