Abp Ozorowski w  homilii przypomniał, że jedność została chrześcijanom dana i zadana, a  sam Chrystus modlił się o jej zachowywanie. Hierarcha zauważył obopólne zbliżenie się ku sobie Kościoła katolickiego i prawosławnego, dając jako przykład wizytę w Polsce patriarchy Moskwy Cyryla I oraz podpisanie porozumienia pomiędzy Kościołem unickim na Ukrainie a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce.

„Razem uczestniczymy w różnorakich uroczystościach, a przede wszystkim żyjemy w zgodzie i razem pracujemy na tym samym terenie. Potrzeba nam jeszcze wyzbywania się resztek urazów z przeszłości, lepszego, bardziej gruntownego poznawania własnej tożsamości. Potrzebujemy wzrostu w  cierpliwej miłości” – mówił Abp Ozorowski.

Zachęcał zgromadzonych do przywrócenia niedzieli jej świątecznego charakteru, aby ludzie wierzący mogli w ten dzień powstrzymać się od  prac niekoniecznych. „Takie jest (…) Boże przykazanie. Nie zniewalamy jednak człowieka niekoniecznymi nakazami i zakazami. Święto zawsze winno człowieka wyzwalać a nie zniewalać, pozwalać, by ludzki duch wznosił się do swego Stwórcy” – podkreślał Abp Ozorowski.

Abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, dziękując za wspólną modlitwę przypomniał, że już u samych początków chrześcijaństwa rodziły się podziały. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan: „Czy Chrystus jest podzielony?” zaznaczył, że św. Paweł usilnie nawoływał gminę w Koryncie do zachowania jedności. „Niestety, także późniejsi nie ustrzegli się podziałów, dlatego dziś modlimy się, by Chrystus doprowadził nas do  jedności” – mówił.

Prawosławny hierarcha stwierdził, że pomimo podziałów jest wiele wspólnych problemów i różnych dziedzin życia, gdzie wierzący w Chrystusa „powinni działać i już działają wspólnie”. Wskazał tu m.in. na obronę chrześcijańskich wartości oraz pomoc ubogim i potrzebującym.

„Jest to dobra płaszczyzna do budowania jedności, pokazywania, że stoimy na jednym fundamencie wiary” – mówił Abp Jakub. „Na większość problemów natury moralnej i społecznej patrzymy jednakowo. To łączy ludzi wiary i przyczynia się do odzyskiwania wzajemnego zaufania i wzajemnej miłości” - dodał.

W ekumenicznej modlitwie uczestniczyli duchowni i wierni Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego, alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, siostry zakonne, pastor Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przedstawiciele władz miejskich i  wojewódzkich.

W sobotę 25 stycznia podczas Mszy św. pod przewodnictwem abp. Edwarda Ozorowskiego w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku homilię wygłosi Abp Jakub. Tegorocznemu tygodniowi ekumenicznemu w archidiecezji białostockiej towarzyszyć będzie modlitwa osób konsekrowanych, trójgłos ekumeniczny oraz imprezy kulturalne.