Głównym koordynatorem warsztatów był ks. Krzysztof Łapiński, wykładowca muzyki kościelnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym. W organizację wydarzenia zaangażowani byli alumni, którzy starali się służyć naszym gościom pełniąc rolę gospodarzy.

Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się wspólną modlitwą do Ducha Świętego, po której zaczęły się próby. Wieczorem uczestnicy wysłuchali konferencji ks. Łapińskiego, a następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu chętni mogli skorzystać z sakramentu pojednania.

Ćwiczenia muzyczne i próby w drugi dzień warsztatów poprzedziła wspólna Eucharystia. Wieczorem odbyła się próba akustyczna w Kościele pw. Matki Kościoła przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Ostatni dzień warsztatów rozpoczęła modlitwa brewiarzowa. Następnie odbyły się kolejne próby.

Trzy dni wytężonej pracy połączonej z modlitwą zakończyła uroczysta Eucharystia w Kościele pw. Matki Kościoła pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. Oprawa muzyczna Mszy św., a także koncert, który odbył się po niej to efekt trzydniowej pracy muzyków.

„Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46) to słowa, które towarzyszyły tegorocznemu spotkaniu muzyków. Warsztaty były wspaniałym doświadczeniem spotkania z Bogiem i z innymi ludźmi, a także wspólnoty, która wielbi Boga.