W sumie w czasie wakacji w bazie wypoczywało ponad 200 osób z drużyn parafialnych. M.in. przyjechała młodzież z 1 Parafialnej Drużyny Harcerskiej „Faustyna” z Białegostoku oraz 7 Kresowej Drużyny Harcerzy z Kuźnicy. Wśrod opiekunów duchowych byli: ks. hm. Aleksander Dobroński, ks. pwd Józef Łupiński oraz ks. Paweł Wysocki. Z młodzieżą spotkał się również ks. dk Bartosz Brzostowski z Łomży.

Przedmiotem tegorocznych rozważań była setna rocznica odzyskania niepodległości. Młodzież musiała wykazać się znajomością historii oraz nauczyć się pieśni patriotycznych. W czasie zbiórek dyskutowano na tematy dotyczące prawa harcerskiego i jego odniesienia do służby Bogu.

W ramach zajęć obozowych młodzieży spod znaku lilijki towarzyszyła modlitwa. Każdego dnia harcerze uczestniczyli w Eucharystii odprawianej w kaplicy na terenie bazy a w niedzielę pieszo udali się do sanktuarium maryjnego w Rajgrodzie.