„Traktujcie przygotowanie do kapłaństwa, a później samo kapłaństwo jako nieustanną walkę, nieustanne zmaganie się. Jeśli nie odbędziecie solidnej formacji duchowej, intelektualnej oraz nie pogłębicie swojej wiary, grozi wam dezercja” – mówił metropolita białostocki

Przypomniał słowa papieża Franciszka skierowane do nowych metropolitów 29 czerwca br. o tym, że życie uczniów Chrystusa to nieustanna walka, ponieważ głoszenie Ewangelii nie jest neutralne, a ludzie Kościoła powinni znaleźć się na pierwszej linii frontu, głosząc światu „niedestylowaną” Ewangelię.

„Dzisiaj zadaniem seminarium jest przygotować takich kapłanów, którzy nie będą opowiadać się za chrześcijaństwem «pluszowym», którzy nie będą się poddawać, obniżać wobec siebie i wobec innych wymagań Ewangelii” – podkreślał abp Guzdek.

Alumnom rozpoczynającym nowy rok akademicki życzył formacji pełnej dynamizmu i determinacji, która jednocześnie „nie zgasiłaby w nich radości Ewangelii, która jest przecież Dobrą Nowiną".

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kaplicy seminaryjnej. Po niej w auli św. Kazimierza odbyła się sesja inauguracyjna. Wraz z wykładowcami i studentami białostockiej uczelni duchownej wzięli w niej udział rektorzy wyższych uczelni Białegostoku, przedstawiciele władz rządowych i parlamentarnych, władz samorządowych i miejskich województwa podlaskiego, organizacji oraz instytucji społecznych i kulturalnych, mecenatu oraz pracownicy i przyjaciele uczelni. Przybyli także rektorzy seminariów duchownych z Łomży, Drohiczyna i Siedlec.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił ks. dr Marian Strankowski, rektor AWSD w Białymstoku, przedstawiając sprawozdanie z działalności AWSD z poprzedniego roku akademickiego.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja 11 alumnów – 8 z roku propedeutycznego i 3 z roku I.

Następnie wykład pt. „Po co przykazania? Geneza i cel Dekalogu” wygłosiła s. dr hab. Judyta Pudełko PDDM z Akademii Katolickiej w Warszawie.

Ks. Rektor podziękował za wieloletnią pracę odchodzącemu na emeryturę ks. prof. dr hab. Józefowi Zabielskiemu, który przez 34 lata był profesorem uczelni, pełnił też funkcje wychowawcze i administracyjne; ks. dr. Dariuszowi Wojteckiemu za sześcioletnią pracę na stanowisku Dyrektora Biblioteki oraz ks. dr. Bogdanowi Skłodowskiemu za trzyletnie pełnienie funkcji wicerektora.

Nowo mianowanym prefektem roku propedeutycznego został ks. mgr Radosław Garbecki. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z prawa karnego i wyznaniowego rozpocznie ks. dr Tomasz Sulik, a ćwiczenia ze śpiewu będzie prowadził mgr Jan Krutul.

W związku z reorganizacją studiów seminaryjnych i wprowadzeniem roku propedeutycznego, została zawarta nowa umowa o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie. W myśl umowy, alumni kursów propedeutycznego, trwającego jeden rok, filozoficznego, trwającego dwa lata oraz teologicznego, trwającego trzy lata, mają status studentów Wydziału Teologicznego na kierunku „teologia”. Dlatego też indeksy alumnom roku propedeutycznego i roku I wręczył dziekan tego wydziału, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik.

Zgodnie z najnowszymi normatywami dotyczącymi instytutów studiów wyższych, abp Józef Guzdek powołał Instytut Teologiczny, którego dyrektorem został ks. dr hab. Andrzej Proniewski. W struktury tego Instytutu, kształcącego zarówno osoby zakonne, jak i świeckie, zostało włączone białostockie seminarium, które będzie jednak całkowicie zachowywać swoją autonomię.