„Uczeń Chrystusa trwa w radości, kiedy jest z Nim, kiedy czyni Jego wolę, kiedy dzieli się wiarą, nadzieją i miłością ewangeliczną” – podkreśla papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny.

Ojciec Święty wyjaśnia ideę dnia misyjnego: „Światowy Dzień Misyjny jest uprzywilejowanym momentem, w którym wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych”. Papież nazywa ten dzień „świętem łaski i radości”. Jak wyjaśnia, Duch  Święty daje mądrość i męstwo tym, którzy otwierają się na Jego działanie. Z kolei świadomość, że Jezus Chrystus wspiera dzieło misyjne i mu towarzyszy, wypełnia serca głoszących Dobrą Nowinę radością.

 W orędziu misyjnym Papież objaśnia biblijny opis posłania uczniów do głoszenia królestwa Bożego, koncentrując się właśnie na radości. „Ojciec jest źródłem radości. Syn jest jej wyrazem, a Duch Święty ją wzbudza” – czytamy w orędziu. Dalej papież Franciszek podkreśla, że „wszyscy uczniowie Pana są powołani do podsycania radości płynącej z ewangelizacji”.

Ojciec Święty zwraca uwagę na misję biskupów, których zadaniem jest „umacnianie jedności Kościoła lokalnego w zaangażowaniu misyjnym”. Papież Franciszek po raz kolejny pisze o wychodzeniu na peryferie, widząc w tym również zadanie misyjne. Jak czytamy w orędziu, „radość z przekazywania wiary w Jezusa Chrystusa wyraża się zarówno w trosce o głoszenie Go w najodleglejszych miejscach, jak i nieustannym wychodzeniu na peryferie własnego terytorium, gdzie jest więcej czekających ubogich”.

Widząc problem braku powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, papież zwraca uwagę, że to efekt braku zapału apostolskiego we wspólnotach. „Tam, gdzie jest radość, zapał, pragnienie, by nieść Chrystusa innym, rodzą się autentyczne powołania” – pisze papież Franciszek, zachęcając wspólnoty parafialne, grupy i stowarzyszenia do „intensywnego życia w braterstwie, opartego na miłości do Jezusa i wrażliwości na potrzeby tych, którzy przeżywają największe trudności”.

Jak zauważa Ojciec Święty, „dojrzała już świadomość tożsamości i misji wiernych świeckich w Kościele,  a także świadomość tego, że są oni powołani do odgrywania coraz bardziej znaczącej roli w szerzeniu Ewangelii”. Dlatego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej formacji dla świeckich, którzy chcą realizować powołanie misyjne.

W Światowy Dzień Misyjny w kościołach na całym świecie zbierane są ofiary na rzecz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych. Papież zaznacza, że to okazja, by „ożywić pragnienie i obowiązek moralny radosnego uczestniczenia w misji ad gentes”.

Papieskie orędzie kończy się modlitwą do Maryi, „aby Kościół stał się domem dla wielu, matką dla wszystkich ludów i umożliwił narodziny nowego świata”.

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny


Niedziela Misyjna jest to taki dzień w roku, kiedy każdy może pomóc misyjnym parafiom we wszystkich częściach świata, niosąc Chrystusową Ewangelię nadziei i miłości. Warto budować Kościół, aby każdy zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący człowiek mógł doświadczyć Bożej miłości. „Głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie może zastąpić (…) Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jednali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa w odprawianiu Mszy św.” – czytamy w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI, który będzie beatyfikowany 19 października br., czyli w tegoroczny Światowy Dzień Misyjny.

Pragnął on, „aby Dzień Misyjny był obchodzony wszędzie. We wszystkich diecezjach, wszystkich parafiach, wszystkich rodzinach zakonnych, we wszystkich stowarzyszeniach katolickich, jak również i we wszystkich rodzących się wspólnotach chrześcijańskich na terenach misyjnych (…) z jak najpełniejszą świadomością i ogromnym zapałem” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1967 r.).


Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Dzięki tym środkom w krajach misyjnych prowadzona jest działalność ewangelizacyjna, kształceni są katechiści, misjonarze wspierają ubogich, powstają nowe placówki misyjne, budowane i remontowane są kościoły, kaplice, domy zakonne.


W latach 2011-2014 Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom ok. 13,5 mln zł, w tym w 2014 r. – ok. 3,7 mln zł. Środki zostały przekazane na realizację projektów misyjnych w siedmiu krajach – Nigerii, Sudanie, Tanzanii, Bangladeszu, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.