Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Gutowski, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

W homilii ks. Gutowski przypomniał, że Jan Paweł II był wspaniałym człowiekiem, wybitnym Polakiem, wielkim nauczycielem wiary i świadkiem Chrystusa. „Doskonale naśladował on Chrystusa w tym, co mówił, co robił i jak żył”. Podkreślał, że Polacy mają największy ze wszystkich narodów świata dług wdzięczności za to, co przekazał i pozostawił jako swoją spuściznę.

Kaznodzieja zachęcał młodych ludzi by – idąc za słowami Świętego Papieża wypowiedzianymi na Jasnej Górze w 1983 r. - „wymagali od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali”. Prosił, by nigdy nie wstydzili się przynależności do Chrystusa i często modlili się za wstawiennictwem Jana Pawła II. Wskazywał, że podczas ziemskiego życia Ojciec Święty był dla naszego narodu i każdego człowieka ostoją, punktem oparcia i drogowskazem. Dlatego teraz, kiedy jest w niebie tym bardziej i o wiele skuteczniej może nas wspomagać i ratować w trudnościach i niebezpieczeństwach.

Po Mszy św. przy kaplicy św. Jana Pawła II rozpoczęła się wspólna modlitwa za Jego wstawiennictwem. Poprowadził ją ks. prał. Henryk Żukowski, proboszcz parafii katedralnej. Wraz z przedszkolakami i uczniami szkół katolickich wzięli w niej udział nauczyciele i wychowawcy. Obecny był ks. dr Bogdan Skłodowski – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej.

W dniu wczorajszym św. Jan Paweł II wspominany był podczas Mszy św. w kościołach archidiecezji. Białostoczanie składali kwiaty i zapalali znicze pod Jego pomnikiem na placu przed archikatedrą. Modlono się także w pierwszej w archidiecezji białostockiej świątyni pod Jego wezwaniem - w parafii Ignatki-Osiedle.

Tradycyjnie też z kościoła św. Ojca Pio odbył się marsz na białostockie lotnisko Krywlany, gdzie 26 lat temu Papież odprawił Mszę św. Wzięło w nim udział ponad 200 osób. Na kopcu papieskim w godzinie śmierci Jana Pawła II odmówiono modlitwę oraz zaśpiewano Jego ulubioną pieśń – „Barkę”.

Mieszkańcy Białegostoku zgromadzili się również na wspólnej modlitwie w godzinie śmierci Papieża - o 21.37 przed jego pomnikiem przed białostocka archikatedrą.