Na uroczystym otwarciu obecni byli: Abp Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, Abp Jakub ordynariusz prawosławnych diecezji białostockiej i gdańskiej, Bojan Baketa – Dyrektor Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji w Polsce, Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Polsce Wojciech Strzałkowski, współtwórcy wystawy: historyk sztuki Dubravka Pacuttini-Mossor oraz archeolog Marek Zalewski z Państwowego Uniwersytetu Archeologicznego w Warszawie. 

Na początku IX wieku zakończył się proces chrystianizacji zamieszkujących wybrzeże adriatyckie Chorwatów, którzy tym samym weszli w krąg chrześcijańskiej Europy. Decydujące znaczenie dla kształtowania młodego państwa i jego rozwoju kulturowego miało oddziaływanie Bizancjum i łacińskiego Zachodu. Wpływy te znalazły odbicie w dwóch funkcjonujących obrządkach liturgicznych: łacińskim i starocerkiewno-słowiańskim. Ten swoisty dualizm oraz alfabet głagolicki, stały się w dużej mierze wyrazem tożsamości i niezależności narodowej Chorwatów.

Niezwykłe jest to, że głagolica oraz obrządek słowiański, będące świadectwem działalności Cyryla i Metodego wśród Słowian, przetrwały w chorwackim Kościele katolickim do czasów współczesnych. Jest to przede wszystkim zasługą tzw. głagolaszy – mnichów z zakonu benedyktynów i franciszkanów, którzy przez stulecia kultywowali dziedzictwo świętych braci.

Wystawa powstała przy współpracy Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Muzeum Archeologicznego w Zadarze (Republika Chorwacji), Wspólnoty Turystycznej Miasta Nin (Republika Chorwacji) oraz Muzeum im. Masaryka w Hodoníně (Republika Czeska).

Wystawa będzie można zwiedzać do 1 marca 2014 r.