Kapituła Generalna jest to najwyższy i nadzwyczajny urząd władzy Zgromadzenia zwoływany co sześć lat. Tworzy go 45 delegatek przybyłych z krajów, w których siostry posługują tj. z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Kenii, Zambii i Tanzanii.

Celem Kapituły jest wybór nowych władz zakonnych oraz podjęcie refleksji nad dziedzictwem i tożsamością Zgromadzenia, ażeby móc rozeznawać i podejmować wyzwania, jakie niesie aktualna rzeczywistość Kościoła i świata.

Myślą przewodnią Kapituły są słowa: „Nieśmy światu radosne świadectwo ducha Świętej Rodziny”. Siostry czerpiąc swą duchowość z tajemnicy życia Rodziny Nazaretańskiej pragną odnowić swój zapał misyjny i ekumeniczny, aby skutecznie włączyć się w misję Chrystusa jednoczącego ludzi ze swym Ojcem.

Zakończenie prac kapitulnych przewidywane jest na dzień 5 maja.