PIERWSZE CZYTANIE

3 J 5-8

Pomagać głosicielom prawdy

Czytanie z Trzeciego Listu Świętego Jana Apostoła

Ty, umiłowany Gajusie, postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd. Oni to  zaświadczyli o twej miłości wobec Kościoła; dobrze uczynisz, zaopatrując ich na drogę, zgodnie z wolą Boga. Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego, nie przyjmując niczego od pogan. Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 1b)

Refren: Błogosławiony ten, kto służy Panu.
albo: Alleluja.

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swoimi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

Łk 18, 1-8

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że  zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do  siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to  jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».

I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Zachęta płynąca od Jezusa w naszą stronę jest bardzo jasna i czytelna: winniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Tylko jak to zrealizować? Jak modlić się 24h na dobę? Przecież to nierealne!

Jezus zachęca nas przede wszystkim do modlitwy systematycznej i wytrwałej, a jeśli do tego modlitwę będziemy traktowali jako dialog z osobą kochaną, to zawsze znajdziemy nań i czas, i ochotę. Wszystko zależy zatem od tego, czy modlitwa dla nas to tylko formułki wyuczone na pamięć, bezdusznie, bezmyślnie powtarzane – do tego jeszcze może z lękiem, że jak ich nie odmówimy, to spadną na nas jakieś kary i nieszczęścia – czy też modlitwa to rozmowa z kimś, kogo bardzo kochamy i za kim tęsknimy.

Modlitwa to świadomość Bożej obecności przy mnie, a ona może mi towarzyszyć nieustannie, bez słów, jak powietrze, które mnie otacza dniem i nocą, i którym oddycham nie zastanawiając się nad tym.

Dzisiejsza przypowieść mówi nam, że Jezus słucha z uwagą naszych próśb nawet wtedy, gdy kierują nami zupełnie przyziemne i banalne motywy; że Jezus na pewno weźmie nas w obronę. Pozostaje tylko otwartym pytanie, czy wtedy, gdy przyjdzie do nas powtórnie, znajdzie jeszcze na ziemi osoby, które będą zainteresowane Jego osobą?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com