PIERWSZE CZYTANIE

Dz 16, 11-15

Chrzest Lidii

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do  Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest rzymską kolonią.

W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie – jak sądziliśmy – było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły.

Przysłuchiwała się nam też pewna „bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą: «Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim». I  wymogła to na nas.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren.

Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. J 15, 26b. 27a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA

J 15, 26 – 16,4a

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w  wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o  nich powiedziałem».

Oto słowo Pańskie.Medytacja nad Słowem

Duch Święty, Duch Prawdy, stanie się pocieszycielem wobec uczniów Jezusa, gdy zacznie się czas prześladowań. Będzie to trudny dla nich okres, bo nawet znajdą się tacy, którzy w imię Boga JHWH będą ich zabijać, sądząc, że przez to oddają Mu cześć. I nie są to wcale czcze przestrogi – tak przecież czynił Szaweł z Tarsu, dopóki nie poznał Jezusa, a przez Niego – Jego Ojca, prawdziwego Boga JHWH.

Jezus zapowiada już teraz, czyli wcześniej, ten czas prześladowań, aby – gdy on nadejdzie – Jego uczniowie nie załamali się w wierze, ale mieli w sobie tę ufną pewność, że Bóg nad wszystkim nadal panuje i nic nie wymknęło się spod Jego kontroli.

Bóg też panuje i nad naszym życiem. Tylko czy my tego chcemy?


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com