Kapituła nagrody przyznawanej przez białostocki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, w skład której wchodzą: dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska prof. UwB, Dorota Sokołowska, dr hab. Dariusz Kulesza prof. UwB, prof. dr hab. Jarosław Ławski, Jan Leończuk, Romuald Gumienniak i Bogusława Wencław uzasadniła, że przyznaje ją prof. Feliksiak „za wybitne i rozległe badania nad polską kulturą na dawnych Kresach Rzeczypospolitej i kultywowanie chrześcijańskiego ethosu w badaniach nad literaturą XIX i XX wieku”. 

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godzinie 17.00 w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Nagroda im. Franciszka Karpińskiego przyznawana jest przez Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Białymstoku od 1995 r. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, prof. Anna Świderkówna, prof. Irena Sławińska, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Stefan Sawicki i Wojciech Wencel. 

Tegoroczna laureatka prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak urodziła się w 1937 roku w warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, filologii polskiej i germańskiej, studiowała też fizykę. Od 1975 roku związana z polonistyką białostocką. Doktorat u prof. Stefanii Skwarczyńskiej [1978], habilitacja z literatury porównawczej na UW[ 1989]. Od roku 2004 prof. zwyczajny. Od 1991 kierowała Zakładem Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1993-1999 była przewodniczącą Rady Naukowej, 2002-20005 – dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku.

Badania literackie Pani Profesor dotyczą literatury XIX i XX wieku ujmowanej w kontekście teorii i antropologii literatury, filozofii wartości. Szczególnym ich aspektem jest analiza fenomenu pamięci Kresów Wschodnich. Od 1988 roku z Zakładem realizowała projekt „Człowiek na pograniczy kultur – świadectwa literatury i życia”. W ramach projektu zorganizowała 4 wielkie konferencje międzynarodowe o Kresach i ludziach pogranicza: w latach 1989, 1994, 1998, 2000. Wydała 31 tomów monumentalnej Biblioteki Pamięci i Myśli od 1991 roku. A także 3 tomy serii naukowej Komparatystyka [od 2000 roku].  Od 1989 roku kierowała Białostockim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, który prowadził w tym czasie niezwykle ożywioną działalność.

Pani prof. Feliksiak jest autorką monografii: Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu [Warszawa 1990], „Maria” Malczewskiego . Duch dawnej Polski w stepowym teatrze świata [Białystok 1997]. Przełożyła tom Hugo Friedricha, Struktura nowoczesnej liryki: od połowy  XIX wieku do połowy XX wieku [Warszawa 1978].