W sumie zebrało się 9 grup pięcioosobowych, które dotarły na miejsce startu w Supraślu. Poszczególne patrole złożone z druhów i druhen, pod opieka dorosłych, zameldowały się w odstępach czasowych pod tzw. „czerwonym krzyżem”. Miejsce to jest związane z Postaniem Styczniowym. Historię walk powstańczych opowiedział dr Radosław Dobrowolski – burmistrz Supraśla.

Następnym punktem rajdu był Kopiec Dublaka na Podsupraślu, gdzie swoimi refleksjami dzielił się ks. Aleksander Dobroński. Spotkanie w miejscu harcerskiej pamięci zakończono wspólna modlitwą. Z Podsupraśla uczestnicy rajdu udali się do Kopnej Góry, gdzie znajduje się grób kilkudziesięciu powstańców listopadowych, którzy zginęli w potyczce z Rosjanami w 1831 roku. W tym miejscu modlitwę za zmarłych odmówił ks. dr hab. Józef Łupiński – kapelan harcerski z Łap.

Miejscem docelowym były Górany i wędrówka do cerkwi w Grzbowszczyźnie oraz spotkanie z ks. proboszczem Bronisławem Wonsowskim.

W rajdzie uczestniczyli harcerze z Białegostoku (1 PDH „Faustyna”), Łap (7 ŁDH „Szara Szekla”) oraz drużyna na próbie z Kozińc. Opiekunami byli rodzice z Koła Przyjaciół Harcerzy i Krąg Instruktorów Harcerskich.

Dzięki zaangażowaniu kapłanów zajmujących się młodzieżą i rodziców, mimo obostrzeń, udało się zorganizować ciekawą inicjatywę na rzecz dzieci i młodzieży z naszej archidiecezji.