Metropolita białostocki, nawiązując w homilii do słów św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan, zachęcał do zachowania spokoju i nieulegania emocjom. „W tym czasie będzie wiele wypowiedzi i artykułów a nawet niektórzy będą wprost nawoływać, aby rodzice wypisywali dzieci z katechezy szkolnej. Powrócą stare zarzuty o zepsuciu moralnym księży i katechetów, niskim poziomie nauczania, a w czasie kampanii wyborczej często będzie podnoszony argument wydatków z budżetu państwa na organizację lekcji religii w szkołach”.

Przestrzegał przed włączaniem się w dyskusję, gdyż „każde niepotrzebne słowo, a tym bardziej nieprzemyślane zdanie, będą wykorzystane przeciwko dziełu katechizacji oraz wychowania dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości”.

Wskazał na potrzebę nieustannego doskonalenia metod aktywnego przekazu prawd wiary. „To co jeszcze wczoraj było atrakcyjne, przekonujące, dziś już takim nie jest. Zwłaszcza nie dziwmy się, że młodzi rezygnują z katechezy, która nie daje odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nie bójmy się polemiki, a nawet krytyki, wszak to świadczy o tym, że katechizowani szukają, zmagają się ze sobą i opiniami, które codziennie do nich docierają” – stwierdził.

Abp Guzdek, komentując przypowieść Pana Jezusa o talentach, podkreślał, że nauczyciel i katecheta do każdego ucznia „powinien podejść z wielkim szacunkiem, mając ten zasadniczy cel – dodać odwagi i pomóc młodemu człowiekowi w pomnożeniu tego, co otrzymał od Boga”.

Prosił także o podmiotowe traktowanie zarówno katechizowanych, jak i rodzin, z jakich katechizowani pochodzą. „Dziś wielu młodych ludzi nie ma przykładu życia religijnego ani też wsparcia w rodzinnym domu. Należy więc dokładnie rozpoznać zaplecze religijne katechizowanego lub jego brak, aby tym bardziej okazać cierpliwość i wsparcie” – mówił.

„Na początku nowego roku szkolnego i katechetycznego zachęcam was – powtarzając za św. Pawłem – abyście starali się zachować spokój, coraz bardziej doskonalili metody przekazu prawd wiary i solidnie wypełniali swoje obowiązki. Nade wszystko proszę o podmiotowe traktowanie katechizowanych. Nikogo nie oskarżajcie, nie potępiajcie i nie wykluczajcie, ale zawsze okazujcie wielkoduszność i życzliwość. Przekonujcie powierzonych wam wychowanków, aby nie lękali się ryzyka, które jest nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia, jeśli chcemy je dobrze przeżyć” – podkreślał.

„Pamiętajcie, że to wy siejecie ziarno słowa Bożego, ale Bóg daje wzrost. Wszystko, cokolwiek będziecie czynić, czyńcie więc bez oznak rezygnacji, z optymizmem, a nade wszystko z głęboką wiarą, nadzieją i miłością” – dodał hierarcha.

Po Eucharystii w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej miała miejsce konferencja pt. „Dziecko, rodzina, parafia – wspólne przygotowania do I Komunii Świętej”.

Pierwszy z referatów, zatytułowany „Aby Pierwsza Komunia nie była ostatnią – przygotowanie do pełnego udziału w Eucharystii”, wygłosiła dr Aneta Rayzacher-Majewska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podkreślała w nim, że przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz do Eucharystii jest procesem niezwykle ważnym, wymagającym odpowiedzialności, staranności i zaangażowania ze strony dziecka, rodziny i parafii. Współpraca i wzajemne wsparcie tych trzech podmiotów jest nieodzowne, gdyż dziecko czerpie wzory i opiera się na autorytecie rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami prawdy o Bogu.

Prelegentka wskazywała, w jaki sposób rodzice korzystają z pomocy parafii w duchowym wychowaniu swoich dzieci. Przypomniała, że parafia powinna być miejscem, w którym działania duszpasterskie, ukierunkowane na organizację katechez, spotkań i różnych celebracji związanych z przygotowaniem do Pierwszej Komunii św., integrują całą wspólnotę wierzących. Zachęcała również do wzmacniania roli rodziców oraz do angażowania osób świeckich, katechetów oraz animatorów ruchów i wspólnot w przygotowanie do tego sakramentu.

W kolejnym wystąpieniu mgr Jolanta Wysztygiel z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i współautorka projektu zaprezentowała nowe, autorskie materiały katechetyczne Archidiecezji Białostockiej zatytułowane „Na spotkanie z Panem Jezusem” dotyczące formacji pierwszokomunijnej.

„Składają się z czterech części. Jedna część na jeden rok szkolny, gdyż formacja ta rozłożona jest w czasie i obejmuje cztery pierwsze lata nauki w szkole podstawowej. Chodzi o to, aby przygotowania te nie były wydarzeniem chwilowym, okazjonalnym, ale aby rzeczywiście zmierzały do permanentnej formacji dzieci i rodziców” – zaznaczała.

Pierwszy tomik zatytułowany „Bóg mnie woła” dotyczy uczniów klas I i ich rodziców. Drugi nazywa się „ Biegnę na spotkanie” i jest przeznaczony dla klas II. Trzeci to „Razem świętujemy” i dotyczy najważniejszego roku formacji, czyli klasy III. Ostatni zatytułowany „Kochamy Jezusa” jest przeznaczony dla klas IV.

„Materiały składają się z dwóch części: zeszytów formacyjnych i teczek z pomocami dydaktycznymi. Zarówno zeszyty, jak i teczki są pięknie opracowane graficznie. Ważną rolę odgrywa zastosowana kolorystyka. W kl. I dominuje kolor niebieski oznaczający wody sakramentu chrztu świętego, w kl. II jest to kolor fioletowy wskazujący na pokutę, kl. III związana jest z kolorem żółtym oznaczającym światłość i w końcu w kl. IV kolor zielony to kolor nadziei, ale też chrześcijańskiej codzienności” – wyjaśniała współautorka materiałów.

Tłumaczyła, iż w każdym zeszycie znajduje się wielkie bogactwo treści. Są tam zarówno scenariusze spotkań dla dzieci, jak i dla rodziców, mnóstwo aneksów z dodatkowymi materiałami przydatnymi do pracy formacyjnej, np. wykazy pomocy czy linków do piosenek.

„Naprawdę wiele pracy należało włożyć w to, aby takie materiały powstały. Jest to zasługa licznego grona pracowników Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, kapłanów, wizytatorów nauki religii, katechetów, konsultanta ds. nauczania religii w CEN w Białymstoku, grafików i informatyków. Gdyby zabrakło kogokolwiek w tym zespole, materiały nie byłyby tak barwne i ciekawe. Każdy włożył w tę pracę najlepszą część siebie, swoich zdolności i wrażliwości. Z czego teraz możemy korzystać wszyscy” – podkreślała Jolanta Wysztygiel.

Na zakończenie dorocznego spotkania katechetów, na progu nowego roku szkolnego, abp Józef Guzdek życzył wszystkim zaangażowanym w katechezę radości i entuzjazmu, oraz ponownie prosił o podmiotowe i indywidualne podejście zarówno do katechizowanych, jak i ich rodziców, i wraz z bp. Henrykiem Ciereszko udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny organizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej jest stałym punktem formacji duchowej i intelektualnej katechetów w archidiecezji białostockiej. Spotykają się oni na wspólnej Eucharystii, a następnie uczestniczą w konferencji omawiającej aktualne zagadnienia z zakresu nauczania religii w szkole lub katechezy parafialnej.

W archidiecezji białostockiej w nowym roku szkolnym uczyć będzie ponad 400 katechetów, z czego większość to katecheci świeccy.