Tradycyjnie pielgrzymów witał kustosz sanktuarium ks. prał. Hieronim Mojżuk i przypomniał, że z Bogiem człowiek może pokonać wszystkie trudności. Zapraszając do udziału w Drodze Krzyżowej powiedział: „Nasze drogi krzyżowe to często drogi krzyżowe naszych rodzin. Dlatego dziś chcemy iść za krzyżem, z tymi, którzy są dla nas najbliżsi, byśmy uczyli się każde cierpienie naszych domów dźwigać razem ze Świętą Rodziną”.

W tym roku tematem przewodnim pielgrzymki kobiet były zagrożenia, jakie powodują urządzenia do komunikacji.. Konferencję formacyjną na temat: „Czy staramy się zrozumieć, «gdzie» naprawdę są dzieci w swojej wędrówce?”, wygłosiła teolog i wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW. Prelegentka zwróciła uwagę, jak łatwo i szybkom można uzależnić się od urządzeń audiowizualnych. „Telefon stał się naszym towarzyszem życia w bardzo wielu przestrzeniach. Od religii poprzez relacje społeczne” – stwierdziła profesor. Według badań uzależnienie wpływa negatywnie na relacje, zdrowie i kondycję człowieka: „Ludziom, którzy bardzo dużo korzystają z telefonu, w sposób fizyczny zmienia się mózg. Są już teraz na to dowody, obserwowany jest pewien ubytek istoty szarej. To podobne działanie jak u narkomanów”- tłumaczyła prelegentka.

W czasie pielgrzymki była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty oraz wspólny różaniec, Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Zwracając się do kobiet, ordynariusz diecezji ełckiej podkreślał, że życie religijne rodziny kształtuje kobieta i zachęcał, aby kobiety wpatrywały się w Maryję, która jest wzorem zawierzenia i wierności Bogu.

„Stawajcie się kapłankami ogniska domowego” – apelował bp Mazur i wspominając I  Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej zachęcał do codziennego odmawiania różańca w intencji rodzin diecezji i naszej Ojczyzny, w intencji pokoju na Ukrainie, w Polsce i świecie, modlitwy za kapłanów, osóby życia konsekrowanego, seminarzystów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz powołania do sakramentalnego małżeństwa.

„Modlitwa różańcowa jest takim rozprostowaniem nóg przed drogą, która na nas czeka. Jest też dobrą okazją, aby wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, jak stawiać kolejne kroki, co dalej czynić. Trzeba nam pozytywnie odpowiedzieć na prośbę Maryi zwłaszcza w tym trudnym czasie, bo Maryja zawsze przychodziła w czasie wojny, różnych zagrożeń, tak również i  dzisiaj, kiedy jest zagrożony pokój na Ukrainie, ale też w naszej Ojczyźnie i w Europie. Ten apel Maryi nadal jest aktualny. Maryja nam mówi o nabożeństwie do Jej Niepokalanego Serca: „Odmawiajcie różaniec”, ponieważ ta modlitwa ma moc. Modlitwa różańcowa jest tarczą, bronią przeciwko złu” – tłumaczył ordynariusz diecezji ełckiej.

W tracie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Matce Bożej Królowej Rodzin. Po Mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni przez diecezjalnego duszpasterza kobiet i kustosza sanktuarium ks. prał. Hieronima Mojżuka na wspólną agapę. Zakończeniem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ścieżkach Kalwarii Rajgrodzkiej.

Sanktuarium Pani Rajgrodzkiej – Królowej Rodzin, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej, jest szczególnym miejscem Jej kultu, a parafia od  początku zaistnienia nosi tytuł Narodzenia NMP. W 1999 roku, Papież Jan Paweł II, 8 czerwca podczas Mszy św. w Ełku, pobłogosławił korony i w jubileuszowym 2000 roku wizerunek Matki Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin został przyozdobiony koronami papieskimi. Obok kościoła na  obszarze 2 ha powstała kalwaria z kamienia. Świątynia cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem wśród pielgrzymów.

Rajgród jest położony na Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła”, nad malowniczym jeziorem Rajgrodzkim, nad którym kilkakrotnie spędzał wakacje ks. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II.