Druhny i druhowie w trakcie zajęć metodycznych spotykali się na modlitwie w kaplicy polowej, której patronem jest bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – duchowy orędownik polskich harcerzy. Ciekawostkę stanowi fakt, iż baza ma charakter ekumeniczny, gdyż co roku przybywa tu także młodzież wyznania prawosławnego.

W tym roku odbyły się trzy turnusy, w których wzięło udział ok. 250 harcerzy. Duża część druhów i druhen należy do drużyn działających przy parafiach pod duchową opieką kapelanów harcerskich. Teren naszej archidiecezji reprezentowała m.in. młodzież białostocka z parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej (1 PDH „Faustyna), Zwiastowania NMP (137 BDH „Fiat” i Miłosierdzia Bożego (173 PDH „Misericordia”) oraz harcerze monieccy z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski. Opiekę duchową sprawowali kapelani harcerscy: ks. Aleksander Dobroński, ks. Sebastian Barwiejuk oraz ks. Mirosław Matys. Pomocą służył także diakon Kamil Snarski oraz alumni z Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

W czasie wypoczynku baza była gospodarzem IV Podlaskich Regat Żeglarskich im. bł. Jana Pawła II oraz gościła delegację młodzieży z Korei Południowej. Młodzież z tak egzotycznego zakątka świata wykazała  się znajomością idei skautowych, co potwierdziła w czasie wspólnych zajęć na terenie „Orlego Gniazda”.

Zakończenie turnusów nie oznacza zamknięcia ośrodka. Obecnie w bazie przebywa młodzież z organizacji paramilitarnej „Strzelec” z Grajewa, a 23 sierpnia po raz kolejny przybędą do tu harcerze, aby świętować 10. rocznicę istnienia bazy.