Biskupa Henryka Ciereszkę, kapłanów, czcicieli Miłosierdzia Bożego, wszystkich członków Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej i mieszkańców miasta, w sumie kilkuset pielgrzymów przybyłych na Eucharystię rozpoczynającą spotkanie na Szlaku, powitał ks. prał. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha. Przedstawił intencje modlitwy biskupa o Miłosierdzie Boże dla miasta Białegostoku i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami miasta. Ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, na prośbę czcicieli Miłosierdzia Bożego, modlił się w intencji Miłosierdzia Bożego dla mieszkańców Białegostoku za przyczyną błogosławionego Michała Sopoćki.

Mszę świętą koncelebrowali: ks. kan. Zbigniew Snarski, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi, ks. kan. Tadeusz Kasabuła dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego i wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Marcin Pierzchało wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej oraz ks. Wojciech Niemotko, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha.

„Modlimy się dziś za przyczyną św. Bonawentury, który poznał tajemnicę Krzyża, byśmy potrafili trwać w miłości do Boga i człowieka, byśmy naszym życiem świadczyli o Bożym Miłosierdziu, także dziś, na tej wędrówce Szlakiem„Śladami bł. Michała Sopoćki”- tymi słowami bp Ciereszko zaprosił uczestników Mszy św. do udziału w pielgrzymowaniu Szlakiem.

W homilii bp Ciereszko nawiązał do słów Ewangelii wg św. Mateusza: ”Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz”. „Gromadzimy się dziś, by wspólnie zanosić do Boga modlitwę, szukamy pokoju i dobra. Dla nas najwyższym Dobrem jest Bóg. Wierność Bogu jest pierwsza i najważniejsza, przez to może stać się przyczyną poróżnienia z ludźmi” - tłumaczył kaznodzieja.

„Pragniemy pokoju, dobra i miłosierdzia i o nie zabiegamy. Jeśli ufamy Bogu, chcemy otwierać się na Jego słowo, przyjmować Jego dary, budować z Nim osobistą więź, wtedy On sprawia, że to w nas ukazują się wszystkie stworzone przez Niego dobra. Wówczas stajemy się ewangelizatorami”- podkreślał.

„Chcemy ukazywać przynależność do Boga w naszej codzienności, począwszy od rodzin, przez pracę, skończywszy na innych naszych dodatkowych aktywnościach. Bliskość Boga potrafi przynieść wielkie, nieoczekiwane przez nas owoce” – mówił.

Kaznodzieja przypominał, że pragnieniem ks. Michała Sopoćki było, aby ludzie otwierali na tajemnicę Bożego Miłosierdzia, aby okazywali sobie zrozumienie, troskę i przebaczenie.

„Niech ten pokój, o którym dziś mowa w Ewangelii, ogarnie nas wszystkich a Bóg przemieni nas swoją miłością” – zachęcał bp Henryk.

„Nie musimy wcale organizować wielkich akcji, bo dobro będzie z nas promieniować i właśnie w ten sposób będziemy nieść Ewangelię naszych czasów. To świadectwo chcemy dziś dać, pielgrzymując śladami bł. Michała w naszym mieście” – zakończył biskup.

Podczas Eucharystii posługę liturgiczna pełnili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich, licznie przybyli na wspólna modlitwę.

Po Mszy św. bp Henryk odczytał intencję pielgrzymowania Szlakiem: „Przez wstawiennictwo bł. Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za kapłanów, aby wierni Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele i świecie”.

Kilkuset uczestników pielgrzymki, w tym wiele młodych rodzin z dziećmi i młodzież, przeszło następnie, wraz z kapłanami, za znakiem pielgrzymki niesionym przez czcicieli Bożego Miłosierdzia. Wędrowali odcinkiem Szlaku z kościoła św. Wojciecha do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej 8, ulicami Warszawską, Pałacową i Słonimską. Członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich podczas pielgrzymowania prowadzili modlitwę różańcową. Nieśli także transparent z napisem „Przyszłość świata idzie przez rodzinę”.

Na zakończenie wędrówki, przy budynku byłego Seminarium Duchownego (ul. Słonimska 8), pod pamiątkową tablicą poświęconą bł. Michałowi Sopoćce, bp Ciereszko podziękował pielgrzymom za żywe i odważne świadectwo wiary i pobłogosławił ich.

Ks. kustosz Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie na Szlaku w dniu 28 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej.

Pilelgrzymowanie Szlakiem ks. Sopoćki od 2010 roku organizuje Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”.