„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie” (1Tes 5,16-17) – ta myśl przewodnia przyświecała uczestnikom VIII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbył się 14 marca br. w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Konkurs odbywał się pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Józefa Guzdka, Podlaskiego Kuratora Oświaty Agnieszki Krokos-Janczyło oraz Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Podczas tegorocznej edycji 66. uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII z 21 białostockich szkół oraz ze szkół w Dąbrowie Białostockiej i Choroszczy wykazało się świetną znajomością 1 i 2 Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz 1 i 2 Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Uczestnicy rozwiązywali testy i zadania tematycznie związane z listami.

Po sprawdzeniu wiedzy wszyscy udali się na Mszę św., której przewodniczył ks. Leszek Jakoniuk, Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Pokrzepieni słowem i Ciałem Bożym uczniowie i opiekunowie wrócili do SP 26, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.

Podczas finałowej gali Podlaskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Dorota Zimnoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego w Białymstoku. Gościliśmy także Edytę Marzenę Mozyrską – Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, Monikę Jabłońską – Inspektora Departamentu Edukacji, Agnieszkę Pietraszko Gryń – przedstawiciela NSZZ Solidarność oraz alumnów białostockiego AWSD: Michała Wiszowatego i Krystiana Puzanowskiego.

Obecni byli także organizatorzy konkursu: ks. Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, ks. Andrzej Kozakiewicz – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 – Katarzyna Szostak-Król.

Nagrody zostały ufundowanie dzięki wsparciu m.in.: Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, Wojewody Podlaskiego Jacka Borowskiego, Akademii Podlaskiej w Białymstoku oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu przygotowanego przez uczniów SP 26, podczas którego wybrzmiały słowa św. Pawła Apostoła zachęcające do wychwalania Boga w codziennym życiu.

Najważniejszym momentem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu. W kategorii klas IV-VI wyróżnienie otrzymali: Stefan Rafałowski ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku, Yuting Zhou ze Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku oraz Hanna Łukowska ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42. Pułku Piechoty w Białymstoku.

Wyróżnieni z klas VII-VIII to: Joanna Konopko ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku, Weronika Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku oraz Wiktoria Gasparewicz ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Na trzecim miejscu uplasowali się: Adam Puchalski ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku (kategoria klas IV-VI) oraz Agnieszka Miastkowska ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku (kategoria klas VII-VIII). Drugie miejsce zajęli: Amelia Zdanowicz ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku (kategoria klas IV-VI) oraz Szymon Jan Kondzior ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku (kategoria klas VII-VIII). Laureatem I miejsca w kategorii klas IV-VI została Emilia Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, zaś w kategorii klas VII-VIII najlepszą znajomością listów św. Pawła okazał się Maksym Kurylo ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Gratulujemy nagrodzonym, a wszystkim uczestnikom życzymy, by słowo Boże towarzyszyło im w codzienności!